PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 14 november 2021 Zondag 14 november 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 14 november 2021, 10.00 uur  

        

ouderling van dienst            Lian Adriaanse     

diaken van dienst            Henny van Os

kerkrentmeester/collectant        Matty Jesmiatka

organist                René Molenaar

voorganger                ds. P. Steenbergen

uit Middelburg

leiding nevendienst            Dina Hengst     

koster                    Nelie Bliek

beeldpresentatie            Bram Bliek/Jan Janse     

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-


Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed 

 

Zingen: Psalm  95: 1 en 3  - waarna allen gaan zitten –

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied: LB 305: 1, 2 en 3  Alle eer en alle glorie 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gezongen gebed van de zondag: LB 333 Kom, Geest van God

 

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Makkabeeën 4: 36 - 59

 

Lezen en zingen van Psalm 30 (LB):

Vers 1: Lezen

Vers 2; zingen

Vers 4: lezen

Vers 5: zingen

 

Lezing uit het Evangelie van Johannes 10: 22 t/m 30 

 

Acclamatie: LB 339A  U komt de lof toe

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen: LB 916: 1, 2 en 3  Je kunt niet dieper vallen 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst


Slotlied – LB 763: 1 – 5  Zij zullen de wereld bewonen

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven aan de uitgang van de kerk

  1. St. Kledingbank Zeeland  (lichtpaarse zak)

  2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse zak) 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. L. de Buck, Langendam 55

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:  Stichting Kledingbank Zeeland

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie, die gratis kleding verstrekt aan mensen, die het zelf niet meer kunnen betalen. Er wordt gestreefd hen te voorzien van moderne, nieuwe of bijna nieuwe kleding.

Sinds de opening van het uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 zijn er al 15.500 pakketten uitgedeeld. De bank wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Voor meer informatie: zie kerkblad.

 U kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de diaconie (nr. onder de kop van uw gemeente)  

 

* Volgende week zondag 21 november 2021 (Gedachtenisdienst) gaat voor ds. Maria Baan

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande. Tel. 06-21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

- Er is er één jarig!

Vanmiddag, op deze 14e november, vindt het vervolg plaats van de zogenaamde zondagmiddagverhalen. Wij verwelkomen allereerst één van onze oud-predikanten: ds. Piet Vellekoop. Hij neemt vanuit Maarssen een verhaal mee over zijn predikantschap in Zoutelande, met name wat betreft zijn ervaringen in en rond de Catharinakerk. 

De heer Tom van den Broeke, eertijds voorzitter van de restauratiecommissie, zal ons aan de hand van nu al bijzonder te noemen beeldmateriaal vertellen over de veelomvattende restauratie en ingrijpende renovatie van de Catharinakerk in 2011. Ook andere leden van de toenmalige projectgroep zullen aanwezig zijn. 

Opnieuw de moeite waard om deze zondagmiddag naar de Catharinakerk te  komen. U bent welkom vanaf 15.30 uur. Tijd voor de verhalen: 16.00 – ong. 17.15 uur. Na afloop is er de mogelijkheid voor een drankje.

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.