PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 13 september 2020 Zondag 13 september 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 september 2020 om 9.30 uur

 

ouderling van dienst​             Jos Boot

diaken van dienst​Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant​Wim Duvekot​

organist​René Molenaar  

voorganger​ds. Mevr. N. van Doorn Middelburg

leiding nevendienst​Piet de Nooijer

koster​Nelie Bliek

           Liederen: gezongen door de cantorij, gemeente neuriën 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken: waarna allen gaan staan en verstillen

 

Lied van de intocht: Lied : 84 verzen 1 en 3

 

Bemoediging: vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, waarna allen gaan zitten

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: Lied 299 e:(cantorij in wisselzang I en II)

 

 

Glorialied: Lied 984 verzen 1 en 4 

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan,  

neuriën we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

                                            de Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​     allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 133

 

 

Lezing uit het Tweede Testament – 1Korinthe 12: 4-18

 

 

Lied 333​​

 

                                    verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied 991 verzen: 1, 2 (3e regel: broeder kent de zuster) en 5

​        

 

                                   Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug: Afrikaans koor (https://youtu.be/12dgaHLQzDY)

 

Slotlied – Lied 418 verzen 1 en 4

 

                                    Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk. 

1. Kliederkerk (zie toelichting)

2. Plaatselijk kerkenwerk

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar: Corrie Roelse -de Visser als dank voor het jarenlang verzorgen van de bloemendienst.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

“Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop” Kliederkerk is een creatieve vorm van kerk-zijn. Ruim de helft van haar bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna 1/3 is niet gelovig. De bezoekers worden in een warme gemeenschap gastvrij onthaald. Mensen van verschillende generaties horen hier de bijbelverhalen en passen die toe om samen in het voetspoor van Jezus verder te gaan.

 

* Volgende week zondag 20 september gaat ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk voor. 

 

* Collecte 20 september: De gezamenlijke diaconieën van Biggekerke, Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande hebben besloten om volgende week een inzameling te houden voor de getroffen mensen in Beiroet. Na de enorme explosie van enige weken geleden zijn veel inwoners zonder huis en is er een tekort aan voedsel en water. De collecte wordt van harte aanbevolen.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 30-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - let op: 10 uur
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Voortgang Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.