PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 13 maart 2022 Zondag 13 maart 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 maart 2022, aanvang 10.00 uur

 

ouderling van dienst        René Molenaar     

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Karin Wouters

organist            Hans Neels

lector                Lian Adriaanse

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Simone Overgaauw

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Corrie Roelse en Bram Bliek

Liturgische schikking        Jolanda Stroo

Tweede zondag van de veertigdagentijd

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 25a: 1 en 2

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project met de kinderen

 

Zingen: Projectlied


 

Gedicht over een kleine korrel graan

 

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Bij de liturgische schikking

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 31: 31 - 34

Lied – LB 767: 1,2,3 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 12: 20-33

 

Lied – LB 767: 5,6 en 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 544: 1,2,3,4 en 5

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 977: 1,2,3,5 en 7


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Binnenlands diaconaat  (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. Besuyen in de Tienden. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Binnenlands diakonaat

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in Nederland vorm te geven? U kunt dit werk steunen door een bijdrage in de collectezak of door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van 'Diaconaat Nederland' of doneer online. Hartelijk dank!

 

* Woensdagmorgen 16 maart: Ochtendgebed om 8.45 uur in de Catharinakerk. Een moment van stilte, gebed, bijbellezen en muziek/zang. Na afloop drinken we met elkaar koffie. Tip: trek warme kleding aan!

 

* Aanstaande donderdagavond 17 maart zal een vesper worden gehouden in de Odulphuskerk in Meliskerke Aanvang 19.00 uur. Voorafgaande aan de vesper is de mogelijkheid om deel te nemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. Om berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn zich voor aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij Jos van Keulen vkeulen6@zeelandnet.nl.  of telefonisch 06-48350211.

 

* Volgende week zondag 20 maart gaat dhr. P. Riemens voor.

 

* Het veertigdagenboekje is nog verkrijgbaar. Het thema voor 2022 is “Alles komt goed”. Het boekje is te verkrijgen in de kerk of u kunt contact opnemen met Franny Pattenier. U kunt een email sturen naar schildpat@zeelandnet.nl of bellen naar 0118-561847. Dan komt het goed! Richtprijs: 2 euro.


 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.