PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 13 december - 3e advent zondag 13 december - 3e advent
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 december 2020, 10.00 uur, 3e advent.

ouderling van dienst                  Ineke Kusse     
diaken van dienst                     Ad Stroo
kerkrentmeester/collectant        Matty Jesmiatka
organist                                   René Molenaar
voorganger                              Ds. R. Poesiat uit Koudekerke
leiding nevendienst                   Piet de Nooijer
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Anne Stroo                   

Alle zangmomenten worden verzorgd door een kleine groep zangers, de gemeente mag meeneuriën.

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – psalm 65: 1 en 2

Votum en groet -waarna allen gaan zitten-

Gebed van verootmoediging 
Genadeverkondiging: Jesaja 44: 22
Lied 442: 1 en 2

Samenvatting der Wet
Lied: psalm 139: 14

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan  
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Lezing uit het Eerste Testament: Micha 7: 1 - 7 en 18 - 20

Lied 444: 1, 2 en 3

Lezing uit het Tweede Testament: Lucas 1: 68 - 79

Lied 444: 4 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Lied: psalm 149: 1 en 3

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied: lied 103 c: 1 en 2

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk       1. Amnesty International (zie toelichting)
            2. Plaatselijk kerkenwerk
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw E. Brasser-Kodde, Borné 54.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Amnesty International.
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstru-menten.
Wij zien een wereld voor ons, waarin:
• iedereen zijn/haar mensenrechten kent en kan opeisen
• mensenrechten en gerechtigheid genoten worden zonder discriminatie
• mensen beschermd worden tijdens conflicten en crises
• schenders van mensenrechten ter verantwoording worden gebracht.
Om dit te bereiken is Amnesty International een mondiale beweging, die mensenrechten verdedigt voor iedereen. 
Onze missie is het verrichten van onderzoek en ondernemen van actie, gericht op het voorkomen van mensenrechtenschendingen. Daarbij gaat het om het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit, vrijheid van geweten, vrijheid van meningsuiting en vrijwaring van discriminatie. 

10 December: Internationale dag van de rechten van de mens
Het is goed om als kerk de zoektocht naar gerechtigheid te ondersteunen.
Daarom collecteren we vandaag voor Amnesty International.
Mensenrechten lijken vaak iets voor “de andere kant van de wereld waar het niet pluis is”. Dat mensenrechten ook dichtbij kunnen spelen wordt verwoord in een gebed.
Dit gebed krijgt u uitgereikt bij de uitgang. En.... doorgeven mag!


Volgende week zondag 20 december, om 10.00 uur  gaat voor ds. B. de Haan uit Nieuw- en St. Joosland

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.