PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 12 juli 2020 Zondag 12 juli 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 juli 2020, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​ Jacco Saaman 

diaken van dienst​ Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant​ Wim Duvekot

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Neeltje van Doorn, Middelburg

koster​ Wim de Visser

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaars worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – 280 vers 1, 4 en 5 

 

Bemoediging       vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​     vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed en gebed om ontferming

 

Glorialied Psalm 150

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 2: 4-7

 

Lied – 322, vers 1

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 13: 1-7

 

Lied – 322, vers 2 

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – 418, vers 1, 2 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven aan de uitgang van de kerktuin.

 

1. Bloemendienst
2. Plaatselijk kerkenwerk 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

 

De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr en mevr de Visser-Gideonse,  Sloestraat 32.

 

Inzameling van de gaven toegelicht

 

1. Bloemendienst. De bloemengroet vanuit onze kerken is een teken van omzien naar elkaar. Dat dit gebaar erg gewaardeerd wordt blijkt uit vele reacties. Om dit belangrijke werk te blijven doen, kunt u een steentje bijdragen door een financiële bijdrage. Is het niet in de collectezak, dan kan het ook op het bankrekeningnummer van de diaconie,  NL55RAO0375552995, t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Zoutelande.

 

2. Plaatselijk kerkenwerk. 

       

Volgende week zondag, 19 juli, gaat voor dhr P. Riemens, uit Arnemuiden.

 

Boshut.

Dit jaar zijn er weer 2 enthousiaste teams. Het eerste team komt aan op zaterdag 18 juli. Zij gaan dan twee weken recreatiewerk verzorgen. Vanaf zaterdag 1 augustus neemt team twee het stokje van hen over. Afgelopen zondag ging de eerste kerkdienst niet door vanwege de weersomstandigheden. Aanstaande zondag, 12 juli om 10.00 uur, gaat voor ds Hans Soeting. Door de huidige omstandigheden i.v.m. corona is er alleen koffie na afloop van de dienst. Vrijdagavond wordt besloten of de dienst door kan gaan. Zie hiervoor de facebookpagina van de boshut en www.boshutzoutelande.nl De laatste dienst vindt plaats op 23 augustus.

 

Open Kerk.

Tot eind september is de kerk op woensdag open van 11.00 - 15.00 uur

 

Wereldwinkel.

De wereldwinkel is weer open, elke dinsdag van 10.00-14.00 uur.

U vindt de wereldwinkel in de Wegwijzer aan het Willibrordusplein 26 te Zoutelande.

 

* Bericht van de kerkenraad inzake diensten in juli en augustus:

- In de maanden juli en augustus zullen de diensten plaatsvinden in de kerktuin. Mocht u deze dienst willen meevieren, u bent van harte welkom. Omdat de kerk slechts beschikt over een beperkt aantal klapstoelen verzoeken wij u vriendelijk om, zo mogelijk, zelf een (klap)stoel, kruk(je) of een ander ‘zitelement’ mee te brengen. Neemt u, zo mogelijk, alstublieft ook zelf een liedboek mee.Met het oog op een ordelijk verloop van het samenkomen in de kerktuin gelieve te letten op de aanwijzingen van de coördinator die hiertoe is aangesteld door het College van kerkrentmeesters. Ook voor vragen kunt u bij deze coördinator terecht. Mocht op de aan de betreffende zondag voorafgaande vrijdagmorgen de indruk bestaan dat de weersomstandigheden (wind, regen, e.d.) op zondag een openluchtdienst problematisch maken, dan wordt op vrijdagavond de dienst digitaal (video) opgenomen en is deze op zondagmorgen te volgen via YouTube. Zie www.pknzoutelande.nl of u googelt ‘Catharinakerk Zoutelande’ en u komt bijna als vanzelf bij de dienst terecht. Ook kunt u de dienst terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl
- Tijdens de opname van de dienst op vrijdagavond zijn alleen de voorganger, de ouderling van dienst, de organist, de koster en de leden van de cantorij aanwezig. 
- Mocht onverhoopt pas op de zondagmorgen zelf blijken dat de dienst niet in de open lucht kan plaatsvinden dan wordt deze op dat moment verplaatst naar de kerkzaal. Rekening houdend met het voorschrift van ‘1.5 meter afstand’ kunnen, naar schatting, op dat moment niet meer dan ongeveer 70 mensen tot de kerkzaal worden toegelaten. U wordt vriendelijk verzocht zich hierbij te schikken naar de aanwijzingen van de koster en de coördinator. 
- Voor de meest actuele informatie inzake het al of niet doorgaan van een openluchtdienst, zie www.pknzoutelande.nl.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

 

 

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 19-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.