PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 12 januari 2020 Zondag 12 januari 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 januari 2020 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst​        Jacco Saaman​

diaken van dienst​        Henny van Os-Koevoets​

kerkrentmeester/collectant    Wim Duvekot​

organist​        René Molenaar​

voorganger​                     ds. Tineke Don ( Souburg)

leiding nevendienst​        Piet de Nooijer​

koster                                     Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie​        Bram Bliek​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – Lied 100:1,2 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Zingen: Lied 100: 4

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied: Lied 150a

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 42: 1-7

 

Lied – 89: 9 en 10

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 3: 13-17

 

Lied – 523

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –524

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. Stichting DOOR  ( lichtpaarse collectezak.

​2. Plaatselijk kerkenwerk  ( donkerpaarse collectezak)

​--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied –528: 1, 2, 4 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; beantwoord met het gezongen “Amen” (3x)en

het zingen van Lied 425  

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer P.v.d.Ketterij, Nieuwe Land 9, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:  DOOR is al jaren een bekend gezicht in de forensische zorg met een locatie voor forensisch beschermd wonen in Middelburg. DOOR biedt hulp aan kwetsbare cliënten, zoals (ex-) justitiabelen die zich resocialisatie en re-integratie ten doel stellen. Tragel is al enige tijd actief in de ambulante forensische zorg in Zeeland. Tragel en DOOR hebben elkaar gevonden en gaan sinds 2018 verder en krijgt de naam DOOR. DOOR staat voor ondersteuningsprogramma  voor mensen die zelfstandig willen worden en blijven. Met kortdurende of langer durende ondersteuning werken aan zelfstandigheid, SAMEN door! Iedereen die zelfstandig wil wonen, werken,  leren en recreëren kan met ons SAMEN door! DOOR met je leven DOOR met je ambitie, DOOR met wie je bent.

 

* Volgende week zondag 19 januari gaat, om 10.00 uur, onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg voor. Het is een dienst van Schrift en Tafel

 

*Vanavond om 19.00 uur is er een filmavond in de Klimop in Koudekerke. De film “Des hommes et des Dieux” wordt vertoond. Het is een waar gebeurd verhaal over monniken die in harmonie leven met islamitische dorpsbewoners. Van harte welkom. De toegang is gratis

 

*Zondag 26 januari is er een Huis-vol-Muziek. Van de opgegeven liederen uit het Liedboek voor de Kerken is een keuze gemaakt welke wij deze zondagmiddag met u gaan zingen. Een muziekgroep van de harmonie “Voorwaarts” werkt mee en organist Roel Sinke zal ons begeleiden. Uw gastheer is deze middag ds. Gerrit Ruitenburg. U bent welkom bij het Huis-vol-Muziek in de Michaëlskerk in Koudekerke. We beginnen om 16.30 uur en om 16.00 uur staat voor u de koffie of thee klaar. De toegang is vrij.

 

*Er zijn nog Bijbelse dagkalenders te koop. Ze liggen in de wandelkerk en u kunt ze voor de gereduceerde prijs van vier euro kopen.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 12-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.