PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 11 juli 2021 Zondag 11 juli 2021

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 11 juli 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​​  Jos Boot​

diaken van dienst​  Ad Stroo

kerkrentmeester​  Matty Jesmiatka​

organist​  Perry Boogaard

voorganger​  ds. Maria Baan

leiding nevendienst​  Marian van den Berg

koster​  Jasper Overgauw

beeldpresentatie​  Bram Bliek en Piet de Nooijer​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 212: 1,2 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 ​allen​en niet zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Lied van de Intocht:​LB 212: 4 en 5

 

Inleiding

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 8a: 1,2,3,4 5 en 6

 

Gesprek met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 5: 1 - 18

 

Lied –​LB 534: 1,2,3,4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 817: 1,2,3,4 en 5

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied – LB 747: 1,4,5 en 8

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de Familie Kleinepier-Verhagen, Sloestraat 28 te Zoutelande

 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

Diaconale collecte- Bloemendienst

Vanuit de kerk worden altijd bloemen bezorgd bij mensen binnen of buiten onze gemeenten, waarbij een attentie van de kerk welkom is. Het kunnen blijde gebeurtenissen zijn, maar ook is het vaak dat tegenslag, rouw, ziekte of verdriet de boventoon voert. Als blijk dat wij hen niet uit het oog verliezen is de bos bloemen daarvan een teken. Zorgt u dat dit belangrijke werk doorgang kan blijven vinden? Geef in de collectezak of maak een bijdrage over op de rekening van de diaconie. Dit is het rekeningnummer van de diaconie: NL55RABO037 555 2995

 

* Volgende week zondag 18 juli gaat ds. Maria Baan voor. In deze dienst nemen we afscheid van Piet de Nooijer als leiding van de kindernevendienst. Ook nemen we afscheid van Alina Louws, zij gaat de kindernevendienst verlaten.

 

* Avond voor ouders van jonge kinderen

Al eerder was er een avond gepland voor ouders van kinderen die naar de kindernevendienst gaan. Maar juist die avond speelde het Nederlands elftal, en ja, dan kun je maar beter geen avond organiseren! We hebben in overleg een nieuwe avond gepland, en wel op woensdagavond 14 juli. Dan staat de Catharinakerk open vanaf 19.45 uur, en beginnen we om 20.00 uur. We willen heel graag met jonge ouders in gesprek rond vragen als: hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren van online kindernevendienst, en nu weer de fysieke bijeenkomsten? Ook stellen wij belang in de vraag naar wat jonge ouders van een kerkgemeenschap verwachten: waarin kan een kerkelijke gemeente ouders steunen?

De kindernevendienstcommissie en voorganger zien erg uit naar deze avond! Wees welkom!

Ds. Maria Baan

 

* Pastoraal meldpunt: In de vacante periode heeft Franny Pattenier de pastorale zaken waargenomen. Waarvoor heel hartelijk dank!

Nu er enige tijd weer een vaste predikante is, kunt u pastoraal lief en leed aan haar doorgeven. De gegevens zijn: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 4374 CA Zoutelande. Email: mjgbaan@gmail.com, telefoon: 06 21 47 95 93.

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.