Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 10 september 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 10 september 2023, 09.30 uur.

 

ouderling van dienst Lian Adriaanse  

diaken van dienst Nel Brasser

kerkrentmeester Arno Wielemaker

lector Barbara de Kort

organist Cees Sanderse  

voorganger Ds. R. van der Zwan  

koster Rianne Vos

beeldpresentatie Bram Bliek en Jos Boot  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Psalm 150

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

 

Tijdens de zomermaanden is er geen kindernevendienst, 

voor de kinderen die in de kerk zijn, zingen we;

 

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Glorialied: Psalm 103: 1 en 5

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Luisterlied: Lobe den Herrn / Praise tot he Lord

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 108: 2 - 6

 

Lied – LB 906: 1 en 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Kolossenzen 3: 12 – 16

 

Lied – LB 868: 1 

Verkondiging, afgewisseld met LB 868: 2, 3 en 4

 

Orgelspel

 

Lied – LB 868: 5

In memoriam dhr. J Vos

Lied – LB 23b; 1 en 5

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp


Slotlied – LB 146c: 1, 4 en 7

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

Bij de kerkdienst:

Vandaag staat een lied centraal en houd ik een zogenoemde liedpreek: Lied 868 (in ons vorige liedboek gezang 434), ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’. Volgens het Duitse boek dat ik ter voorbereiding gebruik is dit  “der Hit unter den Chorälen, der Spitzenreiter in der Liederliste, der Erfahrung en der Statistik nach das meist gesungene Kirchenlied überhaupt; bekannt in alle Konfessionen, geliebt auf der ganze Wel”. 

 
  • De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. M. de Jonge, David Koddelaan 14.  Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.


  • Inzameling van de gaven toegelicht:

 
  1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) 

– Kinderen en jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Kinderen en jongeren of doneer online.


2. Glazen bus: Noodhulp Oekraïne

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

17 september gaat voor Ds. Maria Baan.

 

Concert Ukelelies  - op zaterdag 16 september a.s. treedt in de Catharinakerk de ukelele-zanggroep de Ukelelies voor u op. De groep is afkomstig uit Utrecht en omstreken en geniet daar enige bekendheid door vrolijke, ontroerende en sprankelende optredens met een heel uiteenlopend repertoire. Ik maakte jaren lang met groot plezier deel uit van de groep, maar neem nu afscheid omdat het qua afstand en oefen- en optreed-momenten niet meer de combineren valt. Het concert in de Catharinakerk is dan ook mede mijn moment van afscheid van de groep. En ik grijp dat moment graag aan om iedereen mee te laten genieten van de muziek en zang!

Voor 16 september is een ‘pakkend en passend’ repertoire samengesteld met (bekende) gospels, country songs en balads. Meezingen: kan!

Start concert: 19.30 uur in de Catharinakerk (en het concert duurt ongeveer een uur). Van harte welkom! Barbara de Kort

 

 Startzondag 17 september - In de kerk zijn we nooit opgehouden met gemeente-zijn, maar we gaan ook weer van start. 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde', zo luidt het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk. Tijdens de Startzondag gaan we op heel diverse manieren aan de slag met dit thema. We komen op de gebruikelijke aanvangstijd bij elkaar, en na een gezamenlijk begin, kunt u kiezen uit een aantal werkvormen:

 

- Emmaüswandeling: twee aan twee richting strand of duinen aan de hand van enkele meegegeven vragen

 

- Adhoc-koor: een lied instuderen die in het vervolg van de dienst een plek krijgen. 

 

- Speeddaten: binnen een half uur spreek je zes verschillende mensen over zes verschillende stellingen

 

- Schilderen, met bijvoorbeeld als thema: geloof, hoop en liefde. Dit thema komt ook voor in de liturgische schikking.

 

- er is de mogelijkheid om een wens, gebed etc. in de liturgische schikking te verwerken.

 

- lectio divina met de predikant over de lezing, Marcus 1, de roeping van de discipelen

 

- de kinderen gaan met de lezing aan de slag, door scènes van het verhaal op de foto te zetten. Deze foto's worden in het vervolg van de dienst getoond.

 

Ook voor mensen die thuis de viering meemaken is er de mogelijkheid om te reageren op de stellingen van de speeddate.

 

Het geheel wordt afgesloten met een vierend samenzijn in de kerkruimte.

 

Iemand zei al: je zou er keuzestress van krijgen! We hopen in ieder geval te mogen ontmoeten op deze startzondag.

 

PS: wie wil iets lekkers meenemen voor bij de koffie?

 

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom wordt al meer dan 50 jaar de vredesweek gehouden. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. In de Michaëlskerk - Koudekerke is op 21 september 2023 om 19.30 uur een thema-avond rondom het thema Vrede. 
  • Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

  

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug