PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 10 oktober 2021 zondag 10 oktober 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 10 oktober 2021 , 10.00 uur

ouderling van dienst     René Molenaar
diaken van dienst         Ko de Witte                  
kerkrentmeester           Wim Duvekot    
organist                       Hans Neels                              
voorganger                   Ds. P. de Jong                         
leiding nevendienst       Dina Hengst                 
koster                          Wim de Visser
beeldpresentatie           Lian Adriaanse en Jan Janse                                        

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Ps 84: 1 en 2

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  Ps 103c: 1 en 3

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.          De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament –Mattheus 19: 16-30 

Lied –837: 1 en 4  iedereen zoekt U

Verkondiging

Orgelspel

Lied –912: 1, 2, 5 en 6  neem mijn leven

Gebeden 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

            
Slotlied –425 Vervuld van uw zegen 

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk
 
  1. Diaconie “Jong Protestant” zie toelichting (lichtpaarse collectezak)
            NL52ABNA 0414141415 tnv Prot.kerk, Jeugdwerk september

2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak) 
            NL 84RABO 0375560815, tnv Prot. Gem. Zoutelande

Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. P. de Nooijer-Kleinepier, Wilhelminastraat 22, Westkapelle
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:
Jong Protestant
Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen-
Opvoeden doe je niet alleen
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoed vragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Steun het jeugdwerk van de Protestantse kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Protestantse kerk onder vermelding van collecte Jeugdwerk september.

Emmaüswandeling - Zondag 17 oktober - 15.00 uur - Dorpskerk Biggekerke.
Bijbelkenners onder u zullen wellicht verbaasd zijn: dat speelt toch pas na Pasen? Inderdaad, maar een Emmaüswandeling staat voor een manier van samen spreken en optrekken. Mensen gaan twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. We beginnen 15.00 uur bij de hoofdingang van de Dorpskerk in Biggekerke. Twee aan twee wandelen we ongeveer een uur. U krijgt een paar gerichte vragen mee voor het gesprek tijdens de wandeling. Ter afsluiting is er een korte vesper in de Dorpskerk.

Volgende week zondag 17 oktober gaat voor ds. Maria Baan
 
  • Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande 
            Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.