PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 10 juli 2022 Zondag 10 juli 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 10 juli 2022, 9.30 uur

 

ouderling van dienst    René Molenaar     

diaken van dienst    Nel Brasser         

kerkrentmeester    Arno Wielemaker     

organist        Cees Sanderse     

voorganger        ds. Gerrit Ruitenburg

Lector            Nelie Bliek     

leiding nevendienst    Calina de Visser     

koster            Nelie Bliek

beeldpresentatie    Ad Stroo en Jos Boot                 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 84:1, 2 

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd oor LB 84:3 -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding

 

Glorialied – LB 304


De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 30:9-14

 

Lied – LB 119:1, 3, 6

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 10:25-37

 

Lied – LB 339a

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 320

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 1002

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 

Inzameling van de gaven via de kerk-app, scan QR-codeAfbeelding

 

of bij de uitgang van de kerk.

 

     1. Bloemendienst (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

    3. Noodhulp Oekraïne

 

Orgelspel
 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr J. Minderhoud, Swaalingestraat 45.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:

 Bloemendienst
De bloemen die elke week in de kerk staan, worden na
de dienst als teken van meeleven of ter bemoediging als
groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht.
Bloemen, die een “groet vanuit de Gemeente zijn”,
betekenen vaak heel erg veel voor de mensen die de
bloemen krijgen. Ook u als gemeentelid kan uw steentje
daaraan bijdragen. Als bloemen konden spreken, zouden
ze u vertellen van de grootheid van God. Ze worden
bezorgd door gemeenteleden en bij gemeenteleden.
De bloemendienst wordt financieel mogelijk gemaakt
door giften. Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook
een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw
diaconie. Rek. nr. NL55RABO0375552995

Ochtendgebed;

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur tot 09.10 uur Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken. Ook tijdens de vakantie van Ds. Maria Baan gaan de ochtendgebeden gewoon door. Op woensdag 13 juli verzorgt Jos Boot het ochtendgebed en op woensdag 20 juli verzorgt Lian Adriaanse het gebed. Iedereen, ook de gasten zijn van harte welkom.

 
  • Volgende week zondag 17 juli, 09.30 uur gaat voor Ds. T. Rijken.

  • Vanaf 10 juli t/m 28 aug. 10.00 uur is er iedere week Boshutdienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.