PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 10 januari 2021 Zondag 10 januari 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 10 januari 2021, om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst     ​Ineke Kusse-van de Vreugde​

diaken van dienst​Ad Stroo​

kerkrentmeester​Matty Jesmiatka-Koppejan

organist​Bert Geleijnse​

voorganger​​ds. N. van Doorn, Middelburg​

koster​​Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie​Lian Adriaanse-Krijger

 

De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid. 

De zang wordt verzorgd door de cantorij.

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

                                     Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken, waarna allen gaan staan en verstillen

 

Lied van de intocht – Psalm 72 vers 1 en 4 (antifoon) 

“Zie, nu komt de HEER en in zijn hand is het rijk en de kracht en de heerlijkheid”

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijnhanden

 

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten.

 

Kyrië-gebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e

 

Glorialied – 305 vers 1 en 2

 

               

 

             

                                De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       Allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60 :1-4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1 : 1-11

Lied – 524 : 1 en 2

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 513

 

                                  Gebeden en gaven (gaven bij uitgang kerk)

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied – 538 : 1, 2 en 3

 

                                   Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling gaven: 

1. Stichting: Door (zie toelichting)                                                        2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar: Mevr. E. Krijger-Boone Roompotstraat 9, ze is na een ziekenhuisopname weer thuis.

 

* Er is geen nevendienst

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: De collecte is bestemd voor “StichtingDoor”. Deze stichting geeft persoonlijke ondersteuning aan mensen die ontspoord zijn. Ze worden geholpen om de draad weer op te pakken in de weg naar zelfstandigheid om daarna op een goede manier weer in de samenleving te gaan functioneren.

 

* Volgende week zondag 17 januari gaat voor: ds. P. Vellekoop uit Maarssen.Aanvang dienst 10.00 uur. Deze dienst mag fysiek niet worden bijgewoonddoor publiek.

 

* Voor zondagavond 10 januari was een filmavond in het programma van de kerkelijke activiteiten opgenomen. Helaas kan deze avond door alle maatregelen in verband met de corona-pandemie niet doorgaan.

 

* 40 dagenboekje 2021 Thema: “ik ben er voor jou” U kunt voor het nieuwe 40–dagen boekje 2021 een bijdrage aanleveren. Welke Bijbeltekst is voor u hoopgevend in deze coronatijd? De 40 dagentijd begint al op 17 februari, dus u moet snel aan de slag. Als u mee wilt doen of vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

 

Voor Koudekerke: Jan Maas 0118-551527 of Piet Robbemond 0118-52296

Voor Zoutelande met Franny Pattenier 0118-561847 / 06 13217976

 

Voor Biggekerke/Meliskerke met Jos van Keulen 0118-552957 / 06-48350211

Uw bijdrage gaarne in leveren uiterlijk 19 januari naar: 40dagen@pknbm.nl

 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.