PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 5 september 2021 zondag 5 september 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 september 2021, 9.30 uur

Vijftiende zondag na Pinksteren

ouderling van dienst:     Jos Boot          
diaken van dienst:         Ad Stroo          
kerkrentmeester:          Aart Walraven  
organist:                       René Molenaar                        
voorganger:                  ds. F. van Vliet uit Zaamslag     
leiding nevendienst:      Marian v.d. Berg                       
koster:                          Rianne Vos
beeldpresentatie:          Jan Janse en Bram Bliek                                  

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst


Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht: Lied 84: 1 en 2

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Lied 364: 4 en 5

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Woord van Genade

Lied 885: 1 en 2
Leefregel

Lied 25: 6

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament: Psalm 84

Lied 84: 3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 139: 2 en 14

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Slotlied: 653: 1 en 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 
Afbeelding

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk.
 
  1. Ghanese kerk helpt jongeren aan het werk (lichtpaarse collectezak)
  2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collecte zak)Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Fam. Louwerse, Koddelaan 40.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

*Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

*Inzameling van de gaven toegelicht:
Ghanese kerk helpt jongeren aan het werk.
Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun leven maken. Daarom trekken jongeren vanuit het hoge noorden naar grote steden in het zuiden. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren., b.v. het kappersvak, leren weven of kleermaker, zodat ze in hun eigen dorp aan de slag kunnen.
Samen zijn we kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden? Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie! Informatie over het project vindt u op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana en in het kerkblad.
Rekeningnummer Diaconie Zoutende: NL55 RABO0375552995 .
Dank u wel

*Volgende week Zondag 12 september 2021 is er de feestelijke startdienst van het seizoen 2021-2022 -èn van het ‘Catharinajaar’- o.l.v. ds. Maria Baan. Thema: 'Van U is de toekomst ...’.
Medewerking aan de dienst wordt verleend door Cees Sanderse -orgel-, zangers van de cantorij o.l.v. Ad Stroo, en Jinty Kleinepier op de trompet. 

Aanvang: 9.30 uur.
Van 10.45 - 11.30 uur: koffie met een feestelijk taartje.
11.30 - 12.30 uur: buitenactiviteit, die bij slecht weer in de kerk plaats- vindt.
12.45 uur: lunch met soep en broodjes. 

In verband met de Coronamaatregelen is het noodzakelijk (voor elk van deze activiteiten!) zich van tevoren aan te melden bij de scriba van de kerkenraad, Annemarie Duvekot, Wajsm.duvekot@planet.nl -aanmelden voor alleen de buitenactiviteit en/of de lunch is ook mogelijk-.
Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.