PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Tweede kerstdag zondag 26 december Tweede kerstdag zondag 26 december

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 december 2021, 10.00 uur

​    

                                    2e Kerstdag

 

ouderling van dienst​​Cora Roelse​

diaken van dienst​Henny van Os

kerkrentmeester/collectant​Arno Wielemaker

organist​Cees Sanderse

voorganger​ds. A. den Hollander, Oostkapelle

koster​Wim de Visser

beeldpresentatie​Ad / Anne Stroo, Jan Janse

lector​Saskia van der Heijden​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarnaallen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  lied 97 : 1 en 4

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: Lied 299 e(alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – lied 482 : 1 en 3

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​      allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 42 : 1 - 4

 

Lied 498 : 1 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lukas 2 : 15 - 20

 

Lied 478 : 1 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 475 : 1 en 3

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied 506 : 1 en 2

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. M.M. Koppejan- den Herder, Duinweg 113.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:Gezamenlijk Diaconaal Project Dekat di Hati

Deze zondag heeft u nog de laatste kans om ons jaarproject voor Dekat di Haki te ondersteunen. Verderop in dit kerkblad vindt u een verslag van de stichting. Zoals u kunt lezen, moet er aan het weeshuis nog veel gebeuren. Het door ons bijeengebrachte geld zal daar een goede bestemming krijgen. Door de korte lijnen zal het ongetwijfeld heel goed terecht komen. U vindt de bankrekeningnummers van de diaconie bij de gegevens van uw eigen gemeente.

 

* Op vrijdag 31 december wordt om 19.30 de oudejaarsdienst gehouden, waarin ds. Maria Baan zal voorgaan.

Volgende week zondag 2 januari gaat ds. Gerrit Ruitenburg voor.

Wegens de coronamaatregelen kunt u deze diensten niet bijwonen. Ook deze diensten zullen live en achteraf te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl

 

* Pastoraal meldpunt: dominee M. Baan, Majoorwerf 22, 4374 CA Zoutelande, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nlof via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.