PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Startzondag 12 september 2021 Startzondag 12 september 2021

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 12 september 2021, 9.30 uur.

 

ouderling van dienst​​Jos Boot​

diaken van dienst​Ko de Witte

kerkrentmeester​ ​Aart Walraven

organist​Cees Sanderse

trompet​Jinty Kleinepier

voorganger​ds. Maria Baan

leiding nevendienst​Marian van den Berg

koster​Rianne Vos

beeldpresentatie​Anne Stroo en Bram Bliek​

 

Trompet en orgel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 216: 1 en 2

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen​en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Intochtslied-​LB 216: 3

 

Inleiding 1: ‘Er is er één jarig’, 750 jaar Catharinakerk in Zoutelande

 

Opening van het Catharinajaar vanuit Oostenrijk

 

Gesprek met de kinderen

 

Lied: ‘Een vrouw die naar de hemel heet’

 

1: Ellen Leijnse (Filmpje)

2. Cantorij

3: Cantorij en refrein allen

4. Allen

5. Allen met trompet en orgel

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Inleiding 2: ‘Van U is de toekomst’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied- LB 1005: 1,2,3 en 5

1. Cantorij
2. Cantorij couplet, refrein allen
3. Allen
5. Allen met trompet en orgel

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheus 6: 1 - 14

 

Lied, gezongen door de Cantorij: Onze Vader verborgen, tekst: Huub Oosterhuis

 

Onze Vader verborgen​waar vrede niet hoeft bevochten
uw naam worde zichtbaar in ons​waar troost en vergeving is
uw koninkrijk kome op aarde​en mensen spreken als mensen
uw wil geschiede, een wereld​waar kinderen helder en jong zijn,
met bomen tot in de hemel, ​dieren niet worden gepijnigd 
waar water schoonheid, en brood​nooit één mens meer gemarteld, 
gerechtigheid is, en genade –​niet één mens meer geknecht. 


Doof de hel in ons hoofd​Van U is de toekomst
leg uw woord op ons hart​Kome wat komt…
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 

 

Verkondiging

 

Trompet en orgel

 

Lied van de Leek, de liedkeuze van Saskia van der Heijden-Lous:

LB 139: 1, 2 en 8

 

Vlog uit Israël en Palestina

https://www.youtube.com/watch?v=0DHt04A4IPc

 

Lied: 809 (canon)

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 416: 1,2,3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. M. Quist-van Gog, Scheldstraat 18. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Missionair werk

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van  en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. Verhalen, ideeën vindt u op: wwwkliederkerk.nl

 

* Volgende week zondag 19 september gaat ds. Maria Baan voor. Dit is een dienst van Schrift en Tafel.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

*Maandag 20 september is er seniorenkring in de Tienden, aanvang 14.00 uur.

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

 

Programma van onze startzondag:

 

Na de dienst: koffie/thee met een feestelijk taartje

 

11.30: QR code wandeltocht 
Er is een wandeling uitgezet, met onderweg een 7-tal QR-codes, zie het kaartje. Met de camera van uw mobiele telefoon scant u deze codes, en vervolgens krijgt u een filmpje te zien waarin een gemeentelid iets vertelt over de kerk of de omgeving waar de kerk een rol in speelt. Jan Janse heeft deze filmpjes gefilmd. Is het vandaag slecht weer, kunnen we de filmpjes in de kerk laten zien. Ook is er een prijsvraag verbonden aan deze wandeltocht.

 

12.45: Na afloop van deze tocht is er een gezamenlijke lunch, met soep en broodjes, bij goed weer in de kerktuin. (de tijden zijn richtlijnen)

 

 


terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.