PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Dienst van zondag 27 december Dienst van zondag 27 december
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  27 december 2020, aanvang 10.00 uur 

ouderling van dienst 
(interim)                                   Henny van Os-Koevoets           
diaken van dienst                     Ad Stroo 
kerkrentmeester/collectant        Wim Duvekot 
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. J.B. Beijer               
 
koster                                      Nelie Bliek-Louws
beeldpresentatie                       Bram Bliek                               

Orgelspel


De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is ( behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal, via “kerkdienst gemist”, te volgen met beeld en geluid. 
De zang wordt verzorgd door de cantorij.


Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Psalm 96: 1, 5

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied                    Lied 474: 1, 4, 5 


De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 62: 1- 3

Lied 176:1

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 2: 22-40

Lied 159A: 1, 2

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel

Lied 158A: 1, 3

We herdenken de heer Louwers Vos, overleden op 15 december 2020,

Lied 121: 1 en 4

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied 966: 1, 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk 

            1. Gezamenlijk diaconaal project (zie toelichting)
            2. Plaatselijk kerkenwerk 

Zondagsbrief


* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar  
dhr. P. Cijvat, Borné 48.

Inzameling van de gaven toegelicht:
Vandaag kunt u in de collecte nog een bijdrage geven voor ons jaarproject Dekat di Hati (dicht bij het hart) Dit is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet om jongeren op de Molukken een toekomstperspectief te geven. Dekat di Hati werkt nauw samen met in Nederland en op de Molukken gevestigde organisaties zoals SSVA, Teachers Go  Abroad, Save Home, Yayasan Mega Conston. Ook Ambon heeft te maken met het coronavirus. Ons medeleven gaat uit naar de mensen, die getroffen zijn door dit virus. Maak uw bijdrage over op de bankrekening van uw diaconie  NL55RABO0375552995, met vermelding:  jaarproject

* Op Oudejaarsavond, om 19.30 uur sluit ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk  het jaar met ons af.

Volgende week zondag 3 januari 2021 gaat voor ds. H. Neels uit Middelburg.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 * Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl via www.kerkdienstgemist.nl

 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.