PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 21 februari 2021 zondag 21 februari 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 21 februari 2021, 10.00 uur

ouderling van dienst                 Jos Boot                      
diaken van dienst                     Nel Brasser
kerkrentmeester                       Marcello Adriaanse
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                               ds. G. Klein, Veere        
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Lian Adriaanse / Anne Stroo                 
De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid. 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – lied 1005

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëlied: lied 538

De Schriften

Begroeting vg.            De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 25: 1 - 10

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1: 9 - 15

Lied 539

Verkondiging

Orgelspel


Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – lied 259


Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


De gaven voor vandaag zijn bestemd voor:
       *    Werelddiaconaat Moldavië
*    Plaatselijk kerkenwerk


Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw K. Brasser-Louws, Borné 26.

Inzameling van de gaven toegelicht:
Op deze 1e zondag van de veertigdagentijd is de collecte bestemd voor Werelddiaconaat Moldavië.
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “Moldavië februari”.

Vesperuitzending
Donderdag 25 februari om 19.00 uur zal vanuit de Odulphuskerk in Meliskerke een vesper uitgezonden worden, opdat u in deze periode van inkeer en nieuwwording kunt toeleven naar het feest van de opstanding. De uitzending zal worden ingevuld door plaatselijke gemeenteleden met gebed, lezing en muzikale momenten.
De vesper is live en achteraf mee te beleven via “Kerkdienst gemist”.

Volgende week zondag 28 februari zal om 14.30 uur de verbintenisdienst plaatsvinden van onze nieuwe predikant ds. M.J.G. Baan. 
Ds. Sytze de Vries zal de kerkelijke handelingen uitvoeren die daarvoor nodig zijn. Daarna zal ds. Baan deze dienst leiden.

40 dagenboekje 2021 Thema: “Ik ben er voor jou”  
Hoewel de samenstellingscommissie van het 40-dagenboekje 2021 niet fysiek bij elkaar kon komen is het toch gelukt om een boekje samen te stellen. Met de hulp van onze gemeenteleden is het een gevarieerd boekje geworden van gemeenteleden, die met elkaar willen delen, waar men de hoop uit haalt in deze bizarre coronatijd. Wij hopen dat u in deze tijd ook hoop uit het boekje kunt putten. Nu we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen moeten we andere wegen zoeken om de boekjes bij u te krijgen. U kunt hiervoor terecht bij Franny Pattenier, Sloestraat 3, tel. 561847 of Ineke Kusse, Scheldestraat 7, tel. 562494.
U kunt ook een email sturen naar pastoraat@pknzoutelande.nl .
Als u buren, vrienden, bekenden of familie een boekje zou willen geven dan kan dat zolang de voorraad strekt. Voor de drukkosten van het boekje is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. De commissie heeft een enorme inspanning moeten doen om het geheel voor elkaar te krijgen en daarvoor onze hartelijke dank.
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:30u
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:30u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.