PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 14 februari 2021 zondag 14 februari 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 14 februari 2021, 10.00 uur

ouderling van dienst                  Ineke Kusse-v.d. Vreugde         
diaken van dienst                     Ko de Witte
kerkrentmeester/collectant        Matty Jesmiatka
organist                                   Bert Geleijnse
voorganger                               ds. T. Don uit Oost Souburg
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                       Ad/Anne Stroo
Uitzending                               Jan Janse
 
De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid. 


Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht:  Psalm 31: 1,  4  


Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Lied  - 31: 6, 13

Kyriëgebed 
 
Glorialied – Lied 305De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – 2 Koningen 5: 1 – 3, 9 - 15b

Lied – 350: 1, 3, 6 

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1: 40 - 45

Lied – 333 (2x)

Verkondiging 

Orgelspel

Lied – 943: 1, 2, 4, 6

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Slotlied – 863: 1, 2, 3, 5


Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


OrgelspelDe gaven voor vandaag zijn bestemd voor:
       *    Kerk in Actie: Noodhulp Ethiopië
*    Plaatselijk kerkenwerk

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschap naar de heer R. Koppejan, Spaier 8.

* Inzameling van de gaven toegelicht:
Noodhulp Ethiopië, Noodhulp en Rampenpreventie
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms door 
overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Beter is het  als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren zo op anderen manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.
Maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “Ethiopië”. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopië.
Bedankt voor uw steun.

Volgende week zondag 21 februari 2021 gaat voor ds. G. Klein uit Veere.
Aanvang dienst 10.00 uur. 
Deze dienst mag fysiek niet worden bijgewoond door publiek.

40 dagenboekje 2021 Thema: “Ik ben er voor jou”  
Hoewel de samenstellingscommissie van het 40-dagenboekje 2021 niet fysiek bij elkaar kon komen is het toch gelukt om een boekje samen te stellen. Met de hulp van onze gemeenteleden is het een gevarieerd boekje geworden van gemeenteleden, die met elkaar willen delen, waar men de hoop uit haalt in deze bizarre coronatijd. Wij hopen dat u in deze tijd ook hoop uit het boekje kunt putten. Nu we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen moeten we andere wegen zoeken om de boekjes bij u te krijgen. U kunt hiervoor terecht bij Franny Pattenier, Sloestraat 3, tel. 561847 of Ineke Kusse, Scheldestraat 7, tel. 562494.
U kunt ook een email sturen naar pastoraat@pknzoutelande.nl .
Als u buren, vrienden, bekenden of familie een boekje zou willen geven dan kan dat zolang de voorraad strekt. Voor de drukkosten van het boekje is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. De commissie heeft een enorme inspanning moeten doen om het geheel voor elkaar te krijgen en daarvoor onze hartelijke dank.
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:30u
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:30u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.