PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Dienst eerste Kerstdag 25 december Dienst eerste Kerstdag 25 december
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 1e Kerstdag, vrijdag 25 december 2020, 10.00 uur

ouderling van dienst                 Ineke Kusse                 
diaken van dienst                     Ad Stroo
kerkrentmeester/collectant        Ad Koppejan
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. N. van Doorn uit Middelburg
koster                                      Wim de Visser
beeldpresentatie                       Ciska Dijkers

De dienst kan niet fysiek bezocht worden (behoudens dienstdoende gemeenteleden), maar is met beeld en geluid digitaal te volgen via “kerkdienst gemist”.  
De zang wordt verzorgd door de cantorij.
 
Orgelspel met beeldpresentatie van de kerstwensen

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  psalm 98: 1 – antifoon
Ons is een Kind gegeven en men noemt Hem: wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader ( “antifonen” van de Stichting Lutherse uitgeverij en boekhandel)

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Overgang naar Kyrie: orgel lied 489

Kyriegebed

Glorialied – lied 468: 1 en 3


De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 23: 5 – 6

Video

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 2:  1-5
                                                           Lucas 2:  6-12
                                                           Lucas 2:  13-15
                                                           Lucas 2:  14- 20

Lied 333 (2x)

Verkondiging

You Tube

Orgelspel: lied 487

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – lied 505: 1

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Video

Orgelspel
Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk en is bestemd voor: kinderen in de knel (zie toelichting)
              

                                   Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw de Buck, Langendam 55. 

Inzameling van de gaven toegelicht: Kinderen in de knel.
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten….
Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en chronisch zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. 
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten., krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 
Geef aan de kerstcollecte door een bedrag over te maken naar de diaconie PKN Zoutelande, rekeningnummer NL55RABO0375552995 of maak uw bijdrage over op NL89ABNA0457457457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van: “Geef Licht” of doneer online.
Hartelijk dank.

Aanstaande zondag 27 december gaat voor ds, J.B. Beijer uit Middelburg. 
Op donderdag 31 december om 19.30 uur zal ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk voorgaan in de oudjaarsdienst. 
Ook deze diensten zijn niet fysiek te bezoeken.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.