Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Kerstnachtdienst 24 december

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 24 december 2022, aanvang 22.30 uur

 

Kerstnachtviering

 

ouderling van dienst    Lian Adriaanse     

diaken van dienst        Nel Brasser

kerkrentmeester        Arno Wielemaker

organist            René Molenaar

voorganger            ds. Maria Baan

lector                Jopie Lievense

koster                Rianne Vos

beeldpresentatie        Corrie Roelse en Wim Geelhoed

     

Met medewerking van het Willebrord Ensemble o.l.v. Ad Stroo

 

Voorafgaand aan de dienst zingen we de volgende kerstliederen

1. LB 477: 1,2,3,4 en 5

2. LB 483: 1,2 en 3

3. LB 478: 1,3 en 4

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Zang- LB 473: 1 ensemble, 2 en 3 allen

 

Welkom en bemoediging

 

Drempelgebed 

 

Zang door het ensemble: Away in a manger

 

1. Away in a manger            3. Be near me, Lord Jesus
No crib for a bed            I ask You to stay
The little Lord Jesus            Close by me forever
Laid down His sweet head        And love me I pray

The stars in the bright sky        Bless all the dear children
Looked down where He lay        In Your tender care
The little Lord Jesus            And fit us for heaven
Asleep on the hay            To live with You there

 

2. The cattle are lowing
The Baby awakes
But little Lord Jesus
No crying He makes

I love You, Lord Jesus
Look down from the sky
And stay by my side
Until morning is nigh

 

Gebed om ontferming

 

Glorialied - LB 479, 1 en 3 ensemble, 2 en 4 allen

 

De Schriften

 

Openingsgebed

 

Lezing uit het eerste Testament-  Jesaja 9: 1 - 9

 

Lied: LB 482: 1 en 3

 

Lucas 2: 1 - 14

 

Lied: LB 496: 1 ensemble, 2 en 3 allen

 

Lucas 2: 15 - 20

 

Zang door het ensemble: Hoe leit dit kindeke

 

Hoe leit dit kindeke hier in de kou

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

 

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal

Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeke

Mij dunkt mij dat Het nu haast slapen zal.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

 

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij

Zingt een motetteke voor uwen koning

Wilt hem vermaken met uw melodij.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

 

Verkondiging

 

Orgelmuziek

 

Commerciële onderbreking

 

Kerstwensen, uitgesproken op de kerstfair 2022

 

Zang door het ensemble: O kindeke klein

 

O kindeke klein, o kindeke teer!
Uit hoge hemel daalt gij neer.
Verlaat uws vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulploos, draagt een kruis!
O kindeke klein, o kindeke teer.

 

O kindeke klein, o kindeke teer!
Gij zijt ons uitverkoren Heer!
Ik gaf u al het harte mijn,
ach, laat mij altijd bij U zijn!
O kindeke klein, o kindeke teer.

 

Gebeden

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Aansteken van de kaarsen

 

Slotlied – LB 481: 1,2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen

 

Orgelspel

 

Informatie

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: – Solidaridad (kerstnacht)

Solidaridad zet zich in voor boeren, arbeiders en ondernemers over de hele wereld. Koffieboeren, textielarbeiders en goudmijnwerkers worden geholpen aan meer kennis, rechten, kansen en connecties. Ook moeten de producten verkocht kunnen worden, dus wordt samengewerkt met koffiebranders, modemerken en juweliers aan verantwoord inkopen. En consumenten wordt geadviseerd om solidaire keuzes te maken. Zo geniet iedereen van de beste, mooiste en lekkere producten, worden de makers eerlijk betaald en de aarde gespaard. Winst voor makers aan de andere kant van de wereld, winst voor het milieu, winst voor ons allemaal.

 

2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug