PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
donderdag 24 december kerstnachtdienst donderdag 24 december kerstnachtdienst
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, donderdag 24 december 2020, Kerstnachtdienst, om 22.30 uur.

ouderling van dienst                 Ineke Kusse-v.d.Vreugde           
diaken van dienst                     Ko de Witte 
kerkrentmeester/collectant        
organist                                    Cees Sanderse              
voorganger                               De heer Peter Riemens ( Arnemuiden)  
koster                                        Rianne Vos-Wouters
beeldpresentatie                       Piet de Nooijer

Muzikale medewerking van zangers en koperblazers

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is ( behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal, via “kerkdienst gemist”, te volgen met beeld en geluid. De zang wordt verzorgd door de cantorij.                                
Muziek en zang vanaf 22.15 uur

Koperblazers en orgel: Once in Royal David’s City
Zangers: Away in a Manger
Koperblazers en orgel: In Dulce Jubilo

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 477: 1, 4 en 5

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Zingen: Lied 1005

Gebed

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewarenLezing uit het Eerste Testament – Genesis 25: 1-6

Lied –482

Lezing uit het Tweede Testament –  Mattheüs 2: 1-12

Koperblazers: In the black Midwinter

Lied 476

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 475

Koperblazers: Hoe schoon lichtet de morghenster

Lied 483

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – Ere zij God

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Na afloop van de dienst is er een collecte : Kerstcollecte voor kinderen in de knel  (zie ook toelichting)


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw De Buck, Langedam 55.


Inzameling van de gaven toegelicht:  Mensen in de vluchtelingenkampen in Griekenland leven onder erbarmelijke omstandigheden. En zeker de kinderen. We zien allemaal de beelden op de televisie. Via partnerorganisaties help Kerk in Actie deze vluchtelingen. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plaats buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Geef aan de of maak uw bedrag over op NL89ABNA0457457457  ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van “Geef licht” of doneer online. Hartelijk dank.

* Morgenochtend, eerste Kerstdag, gaat om 10.00 uur ds. N. van Doorn uit Middelburg voor. Zondag 27 december, eveneens om 10.00 uur leidt ds. J. Beijer uit Middelburg de dienst en op oudejaarsavond, om 19.30 uur sluit ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk  het jaar met ons af. Al deze diensten mogen fysiek niet worden bijgewoond door publiek

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.