PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Kerstdienst zaterdag 25 december 2021 Kerstdienst zaterdag 25 december 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zaterdag 25 december 2021, aanvang 10.00 uur

Eerste Kerstdag

ouderling van dienst        Ineke Kusse          
diaken van dienst            Nel Brasser
kerkrentmeester             Wim Duvekot
organist                         Cees Sanderse
lector                            Frans van der Heijde
voorganger                     ds. Maria Baan
koster                           Nelie Bliek
beeldpresentatie             Jan Janse en Bram Bliek

Met muzikale medewerking van een groep blazers van Luctor et Emergo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 498: 1, 3 en 5

Bemoediging   
V:      Een kind is ons geboren
Allen: Een Zoon is ons gegeven
V:      Zijn naam zal zijn: Immanuël.
Allen: God is bij ons.

V:      Eer aan God in de hoogste hemel,
Allen: en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.
V:      De vrede van God zij met u en met jou
Amen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

De kerstkaars wordt aangestoken 

De nacht was plotseling voorbij 
voor herders in het veld.
Hier schijnt het licht voor u en mij, 

de wereld staat versteld. 

Wie lichtjes in zijn ogen krijgt 
en zomaar liedjes zingt,
is welkom in Gods koninkrijk 

en welkom bij dit kind. 

Blazersgroep: ‘Geen wiegje als rustplaats’ 

Kyriëgebed

Glorialied- LB 487: 1 en 2

Bij de schikking

De Schriften

Begroeting  vg.       De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Kerstevangelie met de zandtovenaar en quizvragen

Blazersgroep: ‘Stille Nacht’

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 1: 1 - 18

Lied – LB 494: 1 en 2

Verkondiging

Blazersgroep: ‘O, Jesulein süss’ 

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 481: 1 en 2

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Blazersgroep: ‘We wish you a merry Christmas’
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.