Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Kerkrentmeesters

Voorzitter en lid kerkenraad:

Arno Wielemaker. Valkenisseweg 52. Tel: 06-22959230

Lid kerkenraad:

vacature.


Overige leden (kerkrentmeesters):

vakant

Wim Duvekot, Boudewijnskerke 56. Tel: 562471

Ad Koppejan, Bosweg 61. Tel: 561454

Karin Wouters, Melsesweg 1. Tel: 06-20088359

Matty Jesmiatka, Swaalingestraat 54, Tel: 562326

Vragen of suggesties zijn welkom, ook via de mail.


Onze kerk heeft een archief met waardevolle informatie. Wilt u hiertoe inzage (of een kopie van een bepaald stuk uit het verleden) dan kan dat via Jopie Dingemanse-Hengst, tel: 561505 of via e-mail.

terug