PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Hemelvaart 13 mei 2021 Hemelvaart 13 mei 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, donderdag 13 mei 2021.  9.30 uur

 

ouderling van dienst​René Molenaar​​

diaken van dienst​Ko de Witte​

kerkrentmeester​Aart Walraven​

organist​​Cees Sanderse​​​

voorganger​​dhr. P. Riemens​​​​​

koster​​​Wim de Visser

beeldpresentatie​Ciska Dijkers/Jan Janse

​​​

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Antifoon - Psalm 47:1,2 - Antifoon

(tekst Antifoon: “Halleluja! De Heer werd opgenomen ten hemel en zit aan de rechterhand van God, Halleluja!”

 

Bemoediging   vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Geloofsbelijdenis

  Lied 705

 

 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van deze dag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 68:33-36

 

Lied –Psalm 68:6,7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 1:4-14 en

Romeinen 8:31-39

 

Lied – Psalm 110:1,2,4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied 663 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied –Lied 666

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven – ​

1. Stichting Leergeld (zie toelichting)                                    

2. Plaatselijk kerkenwerk, rek. NL84 RABO 0375560815 (Protestantse Gemeente te Zoutelande)

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 80 lokale leergeldstichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Het werkgebied van Stichting Leergeld Walcheren behelst op dit moment; Vlissingen, Veere en Middelburg. Maak uw gift over op de rekening van uw diaconie, rek. NL 55 RABO 0375552995

 

* Zondag 16 mei 2021, 09.30 uur gaat voor ds. T. Don.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.