PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Eeuwigheidszondag 22 november 2020 Eeuwigheidszondag 22 november 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 22 november 2020, eeuwigheidszondag, om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst​ Jacco Saaman

diaken van dienst​ Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant​ Ad Koppejan

organist​ René Molenaar

voorganger​ ds. D.Coppoolse uit Odijk

leiding nevendienst​ Piet de Nooijer

koster                                           Wim de Visser          

beeldpresentatie​ Ciska Dijkers​

 

Alle zangmomenten worden verzorgd door een kleine groep zangers en de gemeente mag meeneuriën 

De dienst is via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – Lied 97: 1 en 6

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Begroeting  vg.  : De Heer zal bij u zijn

                 Allen: De Heer zal u bewaren

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 96a 

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs 5: 1-12

 

Lied –534

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –939

 

We herdenken allen, die dit kerkelijk jaar in Zoutelande zijn overleden en/of begraven, we noemen hun namen en steken een kaars aan voor hen.

 

Gedicht van Jaap Zijlstra:

Heer, mijn hart is ziek van verdriet

Die lief was is dood, er is een leegte waar geen taal voor is.

Mijn woorden strompelen naar U toe, mijn gedachten struikelen.

God, vang mij op, ik ben zo radeloos moe

Nu weet ik wat verdriet is, laat mij ook weten wat troost is.

Het is zo donker, toon Uw gezicht

Laat mij het licht van Uw ogen zien.

 

Zingen Lied 512:1

 

23 november             Willem Verhage                                  93 jaar

24 november             Kornelis Stroo                                     87 jaar

17 januari                  Zoetje de Visser-Boogaard                 85 jaar

3   februari                 Louwerina Wouters-Boone                  88 jaar

10 februari                 Abraham Adriaan Laport                      86 jaar

 

Zingen Lied 512 : 2

7   maart                    Jef Meerten                                          81 jaar

21 april                       Isac Berg                                             81 jaar

2   mei                        Neeltje Johanna Kleinepier-Gabriëlse 87 jaar

1   juni                        Cornelia Elizabeth Breed-Corbijn         90 jaar

13 juni                        Eduard Marinus van Loon                    67 jaar

 

Zingen Lied 512: 3 

26 juni                        Milou Bohn van Hees                            85 jaar 

18 juli                         Piet Pouwer                                           87 jaar

27 juli                         Pieter Gerrit Wouters                            58 jaar

2   augustus               Lourens Wals                                        81 jaar

3   augustus               Tannetje Francke-Vos                           90 jaar

 

Zingen Lied 512: 6 

 

4   augustus                Katharina Dingemanse-Roelse           93 jaar

7   september             Tannetje Verstraate-Kodde                  94 jaar

30 september             Izaäk Wierstra                                     96 jaar

9   oktober                   Ingmar Berman                                 52 jaar

21 oktober                   Lein Dingemanse                                75 jaar

22 oktober                  Lucas Venema                                   92 jaar

 

Zingen Lied 512 : 7 

 

 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

 

Slotlied – 769: 1, 5 en 6

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Na de dienst zijn de collecten:

De eerste collecte is bestemd voor het Pastoraat

      De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer Boogaard en mevrouw Schats, Borné 52

 

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:  Pastoraat heeft te maken met omzien naar elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn; een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.

 

*Vanmiddag willen we graag de ruimte bieden om een kaarsje te branden en een moment te verstillen voor een dierbare die u ontvallen is. De Catharinakerk zal hiervoor geopend zijn van 14.30 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom ( Dit alles i.v.m. het feit, dat vanmorgen zo weinig mensenaanwezig mogen zijn in de kerk)

 

* Volgende week zondag 29 november, eerste Advent, gaat ds.J. Neels uit Middelburg voor. De dienst begint weer om 10.00 uur.  Aanmelden via: scriba@pknzoutelande.nl  of 06-49089920. ( maximaal 30 pers.)

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00u
meer details

Biddag - dienst in Meliskerke
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19.30u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.