Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 8 januari

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 januari 2023,

10.00 uur

 

Epifanie

 

ouderling van dienst    Ineke Kusse 

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Wim Duvekot

organist            Arie Hoek

lector                Jan Koppejan

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Simone Overgaauw

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie    Ciska Dijkers en Wim Geelhoed 


Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 72: 1,6 en 7

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied - LB 515: 1,2,3,4,5,6 en 7

 

Introductie op het thema

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60: 1 - 6

 

Lied - LB 459: 1, 2, 3, 5 en 7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheus 2: 13 - 18

 

Lied – LB 501: 1,2,3 en 4

 

Verkondiging, De verkondiging wordt tweemaal onderbroken door het zingen van LB 510; de eerste keer LB 510: 1 en 2, de tweede keer LB 510: 3,4 en 5

 

Orgelspel

 

Gebeden en gaven


In Memoriam – mw. Johanna Neeltje (Joke) Wielemaker-Gabrielse

 

Lied – LB 91: 1

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 518: 1,4 en 7

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. N. Melchior-Lous, Duinstraatje 6.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) Mission to seafarers

De gevaren van het zijn van een zeevarende kunnen enorm zijn, zoals schipbreuk, verlatenheid en gescheiden worden van degenen om wie je geeft. 1,6 miljoen mensen over de hele wereld werken op zee of zijn een geliefde van iemand die zeevarende is. De Mission to Seafarers is een geweldige bron van steun voor iedereen die in deze industrie werkt, en er worden sinds de 19e eeuw al mensen geholpen. In meer dan 200 havens in 50 landen zijn zeemanshuizen 365 dagen per jaar bereikbaar. Ook in Vlissingen is een zeemanshuis. Daar kan hulp en ondersteuning worden geboden, ongeacht nationaliteit, geslacht of religie. Het netwerk van aalmoezeniers, medewerkers en vrijwilligers kan helpen met elk probleem – of het nu gaat om emotionele, praktische of spirituele ondersteuning. De ondersteuning omvat:

  • Het bezoeken van schepen om te controleren of de bemanningsleden in orde zijn

  • Het verstrekken van simkaarten om in contact te komen met dierbaren en vervoer wanneer u aan land bent

  • Hulp bij contacten met andere organisaties.

  • Noodhulp

  • Zeevarendencentra, waar ontspanning is, verbinding met wifi en waar men iets kan eten en drinken.

Geef in de collecte of u kunt iets overmaken naar de IBAN Nummer: NL 09 RABO 0132 0041 86 ten name van de mission to seafarers. Alvast hartelijk bedankt, namens de Zeevarenden en de vrijwilligers/medewerkers van de Mission to Seafarers in Vlissingen.

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

*40 dagen boekje 2023 – Thema: “Uit liefde voor jou”

Het zou fijn zijn als wij van onze drie gemeenten ook dit jaar weer een gevarieerd 40 dagenboekje kunnen maken. Al verschillende jaren zijn de boekjes samengesteld door bijdragen van onze gemeenteleden. Deze boekjes werden erg gewaardeerd. Zonder uw hulp kunnen wij dat niet verwezenlijken. Enkele gemeenteleden hebben al toegezegd mee te willen doen. Heeft u al nagedacht om een bijdrage te maken? Pasen valt redelijk vroeg en dus ook de veertigdagentijd, die op 22 februari begint. Geef het snel aan ons door, dan kunnen we inventariseren of we ermee aan de slag kunnen, daarna nemen we contact met u op. U kunt zich aanmelden op emailadres: 40dagen@pknbm.nl of bij Adrie Minderhoud, Franny Pattenier of Jos van Keulen

 

*Huis-vol-muziek – Odulphuskerk -Meliskerke.

Zondag 15 januari begint de week van het gebed. Het thema dit jaar is: Doe goed, doe recht. Ingrijpende gebeurtenissen brengen gevoelens van machteloosheid teweeg. Oorlogen als in Oekraïne, energiecrisis, inflatie of klimaatrampen kunnen verlammend werken. Vooral als het onheil onafwendbaar is. Wat heeft bidden voor zin als er toch niets verandert? Samen bidden verbindt en heeft een krachtige uitwerking. We voelen ons machteloos maar bidden kunnen we. In het huis-vol-muziek van zondag 15 januari willen we samenkomen voor gebeden in de Odulphuskerk – Meliskerke. Het begint om 17.00 uur. Iedereen van harte welkom.

 

* Volgende week zondag 15 januari gaat ds. A. Datema voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug