PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 10 april 2022 Zondag 10 april 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  10 april   2022 , 9.30 uur

 

ouderling van dienst    René Molenaar         

diaken van dienst    Ad Stroo         

kerkrentmeester        Matty Jesmiatka 

organist            Arie Hoek         

voorganger        Ds. N van Doorn

Lector            Jos Boot             

leiding nevendienst    Calina de Visser         

koster            Rianne Vos

beeldpresentatie        Bram Bliek en Wim Geelhoed             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  psalm 118 vers 1 en 7

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            Allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – naar psalm 96 en psalm 118

 

Lied – 561 vers 1 en 4 

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 12: 12-19

 

Lied – 335

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied:  (melodie LB 536) Uit: Rakelings nabij door Alfred C. Bronswijk 

 

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 

Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden
en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor. 

 

U kiest voor eenvoud tegen overdaad.
Een ezel is het teken van uw vrede.
Geen macht, maar liefde gaat er met U mede. 

Een ander lied klinkt nu in onze straat. 

 

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 

Om open oor te krijgen voor wat heden 

onder de mensenkind’ren wordt geleden 

aan onrecht en aan onverdiende pijn. 

 

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 

Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden,
wil richting geven aan ons hier beneden
en brengt de mensen weer in Gods verband. 


Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.


Slotlied 607 vers 1 en 3

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

1. Jong Protestant. (lichtpaarse collectezak), zie toelichting

2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)
 

Zondagsbrief

 

De bloemen gaan a.s zondag met een hartelijke groet naar Dhr. J. Louws, Borné 60 .
Achterin de kerk vindt u een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

Toelichting inzameling van de gaven;

Paas Challenge: ontdekken wat Pasen is. 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen! Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk, onder vermelding van Jong Protestant Palmpasen, of doneer online. Hartelijk dank! (lichtpaarse collectezak)

 

Ochtendgebed;

1. Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

2. Na afloop van deze dienst worden er wederom vlaggetjes uitgedeeld. U kunt daarop in woord of in beeld een verhaal van hoop zetten. We willen graag een hele lange slinger maken van mooie en hoopvolle verhalen! U kunt de vlaggetjes, uiterlijk woensdag 13 april bij Marian van den Berg in de brievenbus doen, Swaalingestraat 76. 


Donderdag 14 april, 19.30 uur, vrijdag 15 april, 19.30 uur, zaterdag 16 april, 20.30 uur en zondag 17 april 10.30 uur , gaat voor Ds. Maria Baan.

 

Zondag 17 april, 09.00 uur Paasontbijt, vooraf opgeven bij de scriba.

 

Bloemenkruis.

Eerste Paasdag willen we een groot bloemenkruis maken! U kunt hier ook aan meedoen; neem daartoe een bosje bloemen of 1 bloem mee naar de kerk, dan kunt u die tussen 10.00- en 10.25 uur zelf insteken. Wanneer zoveel mensen dit doen, krijgen we een prachtig kruis, dat aan het einde van de dienst naar buiten wordt gedragen en zo het weer het toelaat, enige dagen aan de kerkmuur wordt bevestigd. Een prachtig missionair statement!

 

Zondag 17 april, 14.30 uur; Paasfeest, dienst voor mensen met of zonder beperking in de Catharinakerk. Voorganger: dhr. Pieter Johan Meerveld m.m.v  eigen muziek groep.

Thema: “ Echt waar !!!  “   Allemaal  hartelijk welkom!!


* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com 

 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.