PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 13 februari 2022 Zondag 13 februari 2022

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 februari 2022, 10.00 uur

 

6de zondag na Epifanie

 

ouderling van dienst        Cora Roelse     

diaken van dienst        Henny van Os

kerkrentmeester        Arno Wielemaker

organist            Arie Hoek

lector                Barbara de Kort

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Marian van den Berg

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie        Bram Bliek en Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –      LB 216: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Glorialied – NLB 984: 1,2,3,4,5 en 6

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jeremia 29: 4 - 14

 

Lied – Gezang 37:1,2 (Liedboek 1973), mel. ps 72.

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lukas 6:27-35

 

Lied – LB 650: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 650: 5, 6 en 7

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

   

 

Slotlied – NLB 422: 1,2 en 3


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Diaconie                            (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk      (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Piet de Nooijer, Zwinstraat 2.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:– Kerk in Actie – Noodhulp

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Noodhulp februari.

 

* Paasgroetenactie voor gevangenen Ook dit jaar kunt u kaarten ondertekenen met uw naam. De kaarten liggen bij de kaart voor de bloemen. U kunt de kaart in een enveloppe doen, dan zorgt de diaconie voor de verzending vóór 10 maart. Een postzegel is dus niet nodig!

 

* Volgende week zondag 20 februari gaat ds. Maria Baan. De cantorij zal aan deze dienst, die een dienst van Schrift en Tafel is, haar medewerking verlenen. Ook zal van Dina Hengst afscheid worden genomen als leiding van de kindernevendienst.

 

* Catharina 750 jaar: de Preek van de Leek op zondag 27 februari

De 750ste verjaardag van onze Catharinakerk was de aanleiding tot de vraag aan de vrouwen van onze gemeente en daarbuiten: welke vrouw uit de bijbel inspireert u? Kunt u daar een preek over schrijven?

De uitslag op deze vraag zal u op zondagmiddag 27 februari geopenbaard worden. Dan zal de preek gelezen worden en daarvoor bent u van harte uitgenodigd!

Het programma die middag ziet er als volgt uit:

15.30 uur: inloop

16.00 uur: welkom, introductie van de predikster en preek

16.30 uur: ruimte om te reageren uitlopend op een informatief samenzijn.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.