PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 februari 2022 Zondag 6 februari 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 februari 2022, 10.00 uur

 

ouderling van dienst    Ineke Kusse     

diaken van dienst    Nel Brasser     

kerkrentmeester    Arno Wielemaker 

organist        René Molenaar

voorganger        ds. F. van Vliet uit Zaamslag     

leiding nevendienst    Calina de Visser     

koster            Wim de Visser

beeldpresentatie    Jan Janse / Jos Boot             

lector            Nelie Bliek

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 89: 7 en 8

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Zingen: Lied 364: 4 en 5

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Woord van genade: Zingen: Lied 63: 1 en 3

 

Leefregel: Zingen: Lied 31: 15

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

1e lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1: 21 - 28

 

Lied 314: 1

 

2e lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1: 29 - 39

 

Lied 314: 2 en 3

 

Verkondiging: “En meteen spreken ze met Jezus over haar”.

 

Orgelspel

 

Lied 863: 1, 3, 5 en 6

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied: lied 315: 1

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Werelddiaconaat          (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar onze organist dhr. Sanderse, Meulpad 2, Koudekerke.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Werelddiaconaat

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen,  leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. 

Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van: Werelddiaconaat februari. 

 

* Volgende week zondag 13 februari gaat ds. Maria Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

Vanmiddag: Catharina 750

Nu de overheid verschillende regels ten aanzien van het omgaan met het Corona-virus heeft versoepeld is er weer ruimte gekomen voor het vieren van de 750ste verjaardag van ‘onze’ Catharinakerk. Graag maken we u attent op de Zondagmiddagverhalen die vanmiddag zullen worden verteld. We verwelkomen onze oud-predikant, ds. P. Boekesteijn, onze organist René Molenaar en onze oud-dorpsgenoot Maurits Schoenmaker. Mede aan de hand van enkele beelden zal ds. Boekesteijn ons vertellen over zijn belevenissen in, met en rond de Catharinakerk tijdens de jaren van zijn predikantschap. René Molenaar maakt ons deze middag deelgenoot van allerlei leuke, interessante wetenswaardigheden wat betreft (de komst van) het Bätz-Witte orgel. Maurits Schoenmaker geeft ons een ongetwijfeld boeiende, met anekdotes omgeven inkijk in het verenigingsleven in en rond de Catharinakerk in de ’50-er jaren van de 20ste eeuw. 

U bent vanmiddag van harte welkom in de Catharinakerk vanaf 15.30 uur voor een kop koffie of thee. Met de verhalen starten we om 16.00 uur. Natuurlijk is er na de verhalen ruimte om elkaar -weliswaar binnen de geldende voorschriften- te ontmoeten onder het genot van een drankje. Om 18.00 uur sluiten de deuren

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.