PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Schikkingen 40 dagentijd Schikkingen 40 dagentijd
In de voorbereiding naar Pasen is er iedere zondag een bloemschikking, gemaakt door Ad en Jolanda Stroo.
Waarvoor onze hartelijke dank.

21 februari 2021: 1e zondag Veertigdagentijd: De zieken bezoeken. 
“Ik was ziek en jullie bezochten mij”. Mattheus 25: 36

Een zieke had een kwetsbare plaats in de tijd van Jezus. 
Ziek werd ook als “zwak” gezien, men liep in een wijde boog om je heen.
Jezus doorbreekt dit patroon door juist op zieken en zwakken af te stappen, ze nabij te zijn en ze soms zelfs te genezen. Hij geeft de mens terug aan zichzelf, maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden van mensen….

In het woord “bezoeken” van zieken kun je het woord “zoeken” lezen, je gaat actief op zoek naar  iemand die ziek is of even niet mee kan doen.

In de schikking zien we vandaag “vergeet-me-nietjes”. We mogen de zieke of zwakkere niet vergeten.
Er staan ook boomstammetjes tussen de bloemen, wij moeten nu sterk zijn.
Lavendeltakjes accentueren de vorm van ons open hart, ze staan ook symbool voor goede zorg.
Lavendel staat bekend als een geneeskrachtig kruid en kan bijvoorbeeld hoofdpijn verlichten.

De kleur van het kleed en de bloemen is paars, de kleur van bezinning, passend bij deze periode van voorbereiding tot aan Pasen.


28 februari 2021: 2e zondag Veertigdagentijd: De dorstigen laven.
"Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken" (Mattheus 25: 35)

Na een paar droge zomers is bij ons ook het besef gegroeid 
dat de aanwezigheid van water niet altijd vanzelfsprekend is. 
Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput.

In de Bijbel staat dorst vaak ook voor de dorst naar God: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God (Psalm 42)

Als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft, door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.

Daarom deze week glazen water in de schikking waarin bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van blauwe bloempjes en ranken van de maagdenpalm die ook blauwe bloemen heeft.
 


7 maart 2021: 3e zondag Veertigdagentijd: De vreemdeling onderdak bieden.

“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op” (Mattheus 25: 35)

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak of een maaltijd aangeboden krijgen omdat je iemand niet in de kou laat staan. Het volk van Israël, ooit in Egypte ook een vreemdeling…
Misschien begint het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde, daar wel. Wie dat ervaart streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar geeft letterlijk en figuurlijk ruimte aan wie onderdak zoekt.

In de schikking zien we kleine glaasjes met kleine, nederige bloemetjes. Ze mogen schuilen in geborgenheid. En een warm, veilig nestje.
Geborgenheid onder de beschermende bladeren van de schoenlappersplant.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.


14 maart 2021: 4e zondag Veertigdagentijd: De naakten kleden.

“Ik was naakt en jullie kleedden mij.” (Mattheus 25: 36)
Wie vroeger z’n vijand écht wilde vernederen, nam hem mee zonder kleren.
Naakt en barrevoets.
Veel dieper kon je niet zinken, geen kleren meer maar ook geen plek voor jou in de gemeenschap. Weerloos. Niet beschermd voor de gesel van de zon maar ook niet tegen nachtelijke kou.
En dan nog de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was niet vanzelfsprekend. Door de hele Bijbel vind je dan ook de oproep kleding te delen. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk en helpen we om mensen waardigheid te geven. Ook in deze tijd wordt nog veel kleding ingezameld. Laten we ons ook bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht. 

In de schikking worden de glazen bekleed met touw. Een ander touw accentueert de hartvorm.
In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems die samen een soort “luchtig geweven kleed” vormen. De brem doet ons terugdenken aan het verhaal uit I Koningen waarbij Elia de woestijn in trekt om zijn leven te redden. Elia valt in slaap onder de bremstruik. Deze biedt hem beschutting, als een mantel.
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd zien we in de schikking al een beetje van het licht van Pasen. Daarom is de kleur van de bloemen vandaag roze en geen paars.zondag 21 maart. 5e zondag Veertigdagentijd: De hongerige te eten geven
“Ik had honger en jullie gaven mij te eten.” (Mattheus 25: 35)

Voedsel is de basis van ons bestaan. 
We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. 
Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Jezus zet het in Mattheus 25 op scherp: “Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan? Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger? 
In de Bijbel staat dat ieder mens recht heeft op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken.
Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken.
Het was vroeger een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Ook nu worden in veel kerken maaltijden gedeeld.

In deze schikking mag het brood dan ook niet ontbreken, in de vorm van korenaren.
En ontkiemde zaden, in dit geval tuinkers. Voedzame bonen vormen vandaag de verbinding in het open hart.


Zondag 28 maart 2021. 6e zondag Veertigdagentijd: De doden begraven.

“Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.” Tobit 2: 7

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. 
Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

In Mattheus 25 vind je dit werk van barmhartigheid niet. Toch is het “goed begraven” van doden in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren zijn lichaam mee te nemen uit Egypte en Jozef van Arimatheabesteedt alle moeite om Jezus goed te begraven.

In de schikking zien we daarom vandaag paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken en rouw. De tulp als het symbool van gebed. Het open hart wordt deze keer verbeeld door rozemarijn, het bitterzoete kruid, als herinnering aan leven.

 


De schikkingen van Goede Vrijdag:
 
De schikking van de Paasmorgen:

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.