Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Dankdag woensdag 1 november 2023

Orde van dienst van de gezamenlijke viering op Dankdag, 

Catharinakerk Zoutelande, 1 november 2023, 19.30 uur

 

ouderling van dienst Lilian Kluijfhout (B/M)

diaken van dienst Sonja Minderhoud (B/M) 

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

organist René Molenaar

voorganger ds. Maria Baan

lector Saskia van der Heijden-Lous koster Rianne Vos

beeldpresentatie Ciska Dijkers en Bram Bliek  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Zingen –  LB 712: 1,2,3 en 4

 

Bemoediging   

 

Dankgebed, afgewisseld door het zingen van: psalm 103:1,2,3,4 en 9 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Lezing: Psalm 65

 

Zingen: NLB 65: 1, 5 en 6

 

Verkondiging

 

Video - 'Herfst', tekst; Rainer Maria Rilke

muziek: 'Aria', uit de Goldbergvariaties, van J.S. Bach

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’,

Tussen de diverse gebeden door zingt Jolanda en/of Ad Stroo

 

 


Slotlied – 'Wij leven van verwondering', 

Tekst: Alfred C. Bronswijk

Melodie: Gezang 466 uit LdK 

 

1. Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,

een hand ons wil behoeden,

Dat er een hart is dat ons draagt

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God ons leidt ten goede.

 

2. Wij leven dwars door vragen heen,

met tere zekerheden,

dat ondanks vóór- en tegenspraak,

hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God deelt in ons heden.

 

3. Wij leven het mysterie uit,

de waarheid ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

die ons een God wil heten.

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Orgelspel

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: 1 november 2023 – Dankdag – Voedselbank Walcheren

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en acht distributiecentra strijden samen voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen onder particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving! Een van die voedselbanken is de Voedselbank Walcheren, die is opgericht in 2004. Bij de opzet van deze voedselbank is contact gelegd met alle kerken op Walcheren. Veel kerken reageerden positief en ondersteunen de voedselbank van harte. Voedselbank Walcheren werkt samen met Voedselbanken Nederland en is aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken. Onlangs is de Voedselbank Walcheren samen met de Kledingbank naar een nieuw pand verhuisd aan de Althoornweg 12 in Middelburg. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op de rekening van uw diaconie.

 

2. Noodhulp aan oorlogsslachtoffers van de oorlog tussen Israël en de Palestijnen, via Artsen zonder Grenzen. (doorzichtige collectebus)

 

3. Dankdagcollecte (donkerpaarse collectezak).

Op deze Dankdag realiseren wij ons dat er veel redenen zijn om als PG Zoutelande dankbaar te zijn: 

- we mogen iedere week een eredienst in onze mooie, vertrouwde Catharinakerk vieren.

- we zijn dankbaar voor de mogelijkheid om ins ons kerkgebouw te kunnen genieten van diverse (culturele) activiteiten zoals de zomeravondconcerten, de folkloristische dag, de kerstfair en de activiteiten rond de kustmarathon.

- we zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de zomeropenstelling van de kerk, maar ook bijdragen aan de organisatie van erediensten, rouw- en trouwdiensten.

 

Wilt u een bijdrage leveren aan de Dankdagcollecte? U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 0375 5608 15, t.n.v. Protestantse Gemeente Zoutelande. Omschrijving: Dankdagcollecte

 

* Herdenking bevrijding - Op donderdag 2 november bent u welkom in de Catharinakerk om stil te staan bij de bevrijding, nu 79 jaar geleden. Dit jaar een bijzonderheid…. De originele Roll of Honour van 48 RMC krijgt een plaats in het Stiltecentrum. Burgemeester Schouwenaar en Tony Winslade zijn gevraagd voor deze ceremonie. Met de onthulling zijn de namenlijsten van de eenheden die onze streek bevrijdden compleet: 41 RMC te Westkapelle, 47 RMC te Dishoek en die van 48 RMC bij ons.

De schoolkinderen, Luctor et Emergo en een doedelzakspeler hebben hun aandeel. U krijgt gelegenheid bloemen te leggen bij het monument in de kerktuin. Na afloop koffie/thee en limo in de kerk. Aanvang 10.00 uur.

In middag, aanvang 13:30u vindt een korte plechtigheid plaats bij het graf van vliegenier MacLeod op de oude begraafplaats aan de Westkapelseweg. 

Ook hier bent u van harte welkom!

terug