PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Dankdag - 4 november 19.30u Dankdag - 4 november 19.30u

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, woensdag 4 november 2020, 19.30 uur

 

ouderling van dienst​​Adri Davidse​​

diaken van dienst​​Jos van keulen​

kerkrentmeester/collectant​Matty Jesmiatka- Koppejan

organist​René Molenaar

voorganger​​ds. T. Don uit Oost Souburg​

koster​Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie​​Piet de Nooijer

 

 

De cantorij zingt alle liederen en de gemeente mag neuriën

 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Psalm van de intocht –  Psalm 65: 1 en 2

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Lied: Psalm 65: 5 en 6

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed 

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium: 24: 14 - 15

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs 20: 1 - 16

 

Lied – 333

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 718

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied - 716

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk:​

1. Voedselbank                                   

2. Plaatselijk kerkenwerk  

 

 

 

 

Infobrief

 

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en 8 distributiecentra strijden samen voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen onder particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving.

Eén van de voedselbanken is de Voedsel bank Walcheren.

 

* Volgende week zondag 8 november gaat voor ds. T. Don uit Oost Souburg

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Aanmelden voor de kerkdienst: via scriba@pknzoutelande.nl of 06-49089920.

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00u
meer details

Biddag - dienst in Meliskerke
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19.30u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.