Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Bloemschikkingen Advent 2020


Eerste adventszondag 29 november 2020

In de Marcuslezing (13, 24-37) gaat het over de vijgenboom. “Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld”. (hertaling Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.
De eerste pijler is vandaag bekleed met groen, de kleur van hoop.
De paarse kleur van het kleed en de bloemen staan voor bezinning en voorbereiding in deze adventsperiode. Vandaag mag de eerste ka
ars branden.

 

Tweede adventszondag 6 december 2020

Tekst bij de schikking:

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte boomschors en de bloemen van de Helleborus). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.
De tweede pijler is vandaag bekleed met feestelijk wit. Er mogen twee kaarsen branden.

Tekst passend bij de viering: 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen..

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.
 


Derde adventszondag 13 december 2020

Tekst bij de schikking:

In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos aan de derde pijler doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven.
De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.
Deze weg wordt in de schikking verbeeld in de rij dennenappels, van klein naar groot.
Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de zachte knoppen van de wilgenkatjes; het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.
In de schikking is vandaag al iets te zien van het doorbrekende licht: De kleur van de bloemen is roze en geen paars. Drie kaarsen mogen vandaag branden.

 


Vierde adventszondag 20 december 2020

Tekst bij de schikking

Deze zondag staat het verhaal van Maria centraal in de schikking. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De Amaryllusbol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin…
Vooruitkijkend naar de kribbe is de laatste pijler bekleed met stro en hooi.
De bloemen en het kleed zijn vandaag paars, verwijzend naar deze periode van bezinning en voorbereiding. Vandaag branden er 4 kaarsen.

 


 


terug