Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Bloemschikkingen Advent 2019

Zondag 1 december 2019 - Eerste Advent

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen.  Ze staan symbool voor de Drie-eenheid, of zelfs voor het gezin: moeder, vader, kind.
 
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in een kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie, moeilijk te verbreken. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. 
Als prikkeldraad om de dieren te beschermen tegen gevaar.
 
De 3 steunen dragen ook de wereld, die verbeeldt wordt in een groene bol met enkele paarse bloemetjes. De kleur paars verwijst naar de adventstijd, de kleur van bezinning en voorbereiding.
Bij de nevendienst staat in deze periode “het licht” centraal, daarom staat er elke week een brandende kaars in de schikking.

 
Zondag 8 december 2019 - Tweede Advent

In Micha 4 horen we dat de Heer zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

De schikking van vandaag wordt weer gedragen wordt door 3 steunen, die symbool staan voor de Drie-eenheid.
De krans is gemaakt met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend, zoals de mensheid in het visioen zichzelf ontdoet van het kwade. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Mensen zullen vrede leren….
De opgerolde bladeren, met scherpe punten, verwijzen naar de wapens die onklaar gemaakt zullen worden.

Ook vandaag wordt de wereld, verbeeld in een groene bol, gedragen door de 3 steunen.
Geef licht! is het thema van de schikkingen, daarom zal elke week een kaars branden in de schikking.
De kleur paars verwijst naar de adventstijd, de kleur van bezinning en voorbereiding.

 
Zondag 15 december 2019 - Derde Advent

Een hoopvolle tekst staat deze week centraal:
De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God. Treedt mens, dier en schepping met goedheid tegemoet!

In de schikking zien we daarom ook al wat licht gloren…
Verbeeld in roze bloemen en een roze kaars ipv het paars van de adventstijd. Hier en daar verschijnen wat lichte accenten in de schikking.
Het groen van de krans komt van de “levensboom”, de conifeer.
Deze heeft mooie eigenschappen, blijft altijd groen en geurt aangenaam. Echter, de olie uit deze boom is giftig. Tegenstrijdigheden horen bij het leven.
Het geregen pindasnoer staat symbool voor rechtvaardig zijn, liefhebben en oog hebben voor de schepping. In dit geval zien we om naar de vogels.

Na de dienst werd het pindasnoer opgehangen voor de vogels.

 

Zondag 22 december 2019 - Vierde Advent

De tekst bij de schikking van vandaag staat in het teken van de trouw van God aan ons:
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.
Micha 7: 18

De stekelige paars/blauwe distels in de schikking staan voor de overgeblevenen van het volk: De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag.

Echter, de stekelige bloemen worden omgeven door klimop, deze is het hele jaar hoopvol groen, de kleur van leven.
De klimop is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Hij maakt sterke hechtwortels en biedt bescherming aan dieren.
Daarom staat hij symbool voor de trouw van God aan ons. Want God is een God die vergeeft.

Ook in deze schikking staat de paarse kleur weer centraal:
De kleur van bezinning en voorbereiding.


 

Kerstnacht - 24/25 december 2019


 
terug