PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Biddag woensdag 9 maart 2022 Biddag woensdag 9 maart 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande en de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke, Catharinakerk,

woensdagavond 9 maart 2022, aanvang 19.30 uur

 

Biddag voor Gewas en Arbeid

 

ouderling van dienst        Ouderling uit                                 Biggekerke/Meliskerke 

diaken van dienst        Henny van Os

kerkrentmeester        Matty Jesmiatka

organist            René Molenaar

voorganger            ds. Maria Baan

koster                Nelie Bliek

beeldpresentatie        Jan Janse en Bram Bliek     

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied: –  LB 894: 1,2,3 en 4

 

Openingsvers:

 

V:     Heer, open mijn lippen,

Allen:    en mijn mond zal uw lof verkondigen

V:    God, kom mij te hulp

Allen:    Heer, haast U mij te helpen

 

Lofprijzing:

Allen:    Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

    Zoals het was in het begin

    En nu en altijd

    En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Belijdenis:

 

Gij zijt om ons heen,

van achter, van voren.

Gij houdt mij omvat,

Uw hand rust op mij.

 

Te groot is dit wonder

dat ik het zou kennen,

te hoog, onbereikbaar,

ik kan er niet bij.

 

Zou ik Uw adem willen ontlopen,

of vluchten misschien

voor het licht van Uw ogen?

 

Al voer ik ten hemel,

daar kom ik U tegen;

of koos ik de dood als mijn thuis:

daar zijt Gij.

 

Al was ik gevleugeld

met het licht van de morgen,

of woonde ik westwaarts,

de zee voorbij,

ook daar is Uw hand

om mij te geleiden,

ook daar houdt Uw rechterhand

mij omvat.

 

Al vroeg ik het donker

om mij te bedekken,

het licht

om te worden tot donkere nacht,

dan nog is het duister

voor U niet te donker,

dan nog is de nacht

als een licht om mij heen!

Amen

 

Gebed

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren


Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 13 : 1 – 9

 

Lied – LB 765: 1,2 en 3

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Lied – LB 765: 4,5 en 6

 

Gebeden 

 

Coventry gebed

Het Coventry gebed is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry. Daar werd in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michaels kathedraal verwoest. De inwoners van Coventry weigerden zich na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken die Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening. Over de hele wereld is daarna de ‘Cross of nails’ beweging ontstaan, genoemd naar het kruis van spijkers uit het dak van de verbrande kathedraal van Coventry

Allen hebben gezondigd en ontberen de nabijheid Gods. (Romeinen 3: 23)

De haat die natie van natie scheidt, ras van ras en bevolkingsgroep van bevolkingsgroep,

Vader, vergeef het.

De begeerte van volken en naties om te bezitten wat niet van hun is,

Vader, vergeef het.

De hebzucht, die mensen uitbuit en de aarde verwoest,

Vader, vergeef het.

Onze afgunst op de voorspoed en het geluk van anderen,

Vader, vergeef het.

Onze onverschilligheid in de zorg voor de gevangene, de thuisloze, de vluchteling,

Vader, vergeef het.

De lust die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen onteert,

Vader, vergeef het.

De hoogmoed, die leidt tot vertrouwen op onszelf en niet op God,

Vader, vergeef het.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4: 32)

Amen.

 

Voorbeden, stil gebed. Gedurende het stil gebed is er gelegenheid een kaarsje aan te steken. De gebeden worden afgesloten met een video van de Zandtovenaar, met het gezongen Onze Vader, het Otche Nash (Nikolay Kedrov), gezongen door de King’s Singers. https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o

 

Slotlied – LB 253: 1,2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. …                                    (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)


 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.