Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Beheer & Financiën

 

Protestantse Gemeente Zoutelande

(algemene rekeningnummers,

ook voor bijvoorbeeld giften t.b.v.

restauratie of interieur.)

 

NL84RABO0375560815

NL62INGB0000463728

Diaconie NL55RABO0375552995
   
Kerk in Actie NL89ABNA0457457457
Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zoutelande NL21RABO0159445949
   

Collectebonnen bestellen

t.n.v. C. Ganzeman. Vermeld a.u.b uw adres!

Tel 561939

 

NL75RABO0375505687

Kerkblad abonnement NL38INGB0005132964
   
   

 

Uitleg collectebonnen:

Giften kunt u aftrekken van de belasting, maar dan moet u wel een betalingsbewijs hebben.

Met contante giften lukt dat niet, maar met collectebonnen wel! Want deze kosten worden immers van uw giro- of bankrekening afgeschreven en dat is dan uw betalingsbewijs.

Collectebonnen zijn er om te gebruiken in de kerkdiensten.

Collectebonnen worden per vel van 20 stuks verkocht en zijn er in waarden van €1  en van € 2.Financiële details vindt u op de ANBI pagina.

 
terug