PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 4 oktober 2020 zondag 4 oktober 2020
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag    4 oktober 2020, 10.00 uur

ouderling van dienst                  Jacco Saaman
diaken van dienst                     Ad Stroo
kerkrentmeester/collectant        Marcello Adriaanse
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Tom Rijken uit Oosterhout
leiding nevendienst                   Dina Hengst
koster                                      Rianne Vos-Wouters
beeldpresentatie                       Anne Stroo       

De cantorij zal de liederen zingen, de gemeente mag mee neuriën                          

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Lied 280: 1 en 2 ”De vreugde voert ons naar dit huis”

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Lied 280: 3

Inleiding op de dienst – thema: “Je wandelt nooit alleen”

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  –  Lied 914: 1 en 2  “Geef mij, Heer, mij los te zingen”


Aandacht voor de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 
‘Licht van Pasen, zondagslicht,
levensgloed op ons gezicht 
ga ons voor en vuur ons aan 
om verlicht op weg te gaan.’

De Schriften

Begroeting vg.:           De Heer zal bij u zijn
Allen:                          De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 8

Orgelspel

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 15: 9 - 17

Lied – Ik wandel in het licht met Jezus

Overweging: “Je wandelt nooit alleen”

Orgelspel

Open ruimte – een dialogische ruimte, waarbij men kan reageren op de overdenking

Lied – “You never walk alone”

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Kinderen komen terug uit de nevendienst


Slotlied – 418: 1 en 2 “God schenkt ons de kracht”
            
Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk –        

1. Kerk en Israël                                    
                                                                                              
2. Plaatselijk kerkenwerk  
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar K. de Witte-Schusler, Langendam 53.


* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 Inzameling van de gaven toegelichtKerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning van de Joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Zie voor verdere informatie het kerkblad. Geef aan de collecte in de kerk of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444444777 Protestantse Kerk onder vermelding van Kerk en Israël

Bijbelgespreksgroep - 13 oktober 2020
  Gewoon het degelijke werk: samen de bijbel lezen. En er daarna over   

  doorpraten: wat was de boodschap toen, wat is de boodschap nu? Dat   
  is kort geschreven wat we gaan doen in de bijbelgesprekskring. Juist 
  nu onze wereld vol crisis is, mogen we ons vastklampen aan de hoop 
  op beter leven. We hebben rekening te houden met corona-    
  maatregelen: we houden afstand van elkaar, reinigen de handen bij    
  binnenkomst en beperken het aantal deelnemers. Ook dient u zich van    
  te voren op te geven. En neemt u uw eigen bijbel mee? Plaats: de  
  Klimop, Koudekerke. Tijd: 20.00 uur. Aanmelden: bij ds Anne-Gera  
  Los: 06-27188320 (e-mail: dslos@koudekerke.n

Volgende week zondag 11 oktober 2020 gaat voor: ds. G. Klein uit    
   Veere

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374  
   BN Zoutelande, tel.nr. 561847/ email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur    
   toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via 
   internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.