PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 augustus 2021 Zondag 1 augustus 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 1 augustus 2021, 9.30 uur

ouderling van dienst                 Jos Boot 
diaken van dienst                     Henny van Os
kerkrentmeester                      Ad Koppejan
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Dina Hengst
koster                                      Wim de Visser
beeldpresentatie                       Anne Stroo en Jan Janse 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 84: 1 en 2

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen   en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg Lied van de Intocht: LB 84: 3 en 6

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied- LB 971: 1,2 en 3

Inleiding

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 63: 7 - 14

Lied – LB 723: 1 en 2

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 6: 45-52

Lied – LB 965: 1,2 en 3

Verkondiging

Video: ‘Suzanne’, gezongen door Herman van Veen

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 903: 1, 3, en 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet naar mevr. G. van der Hoeven - Veldhuyzen van Zanten, Bellink 10. We wensen haar van harte beterschap. Achter in de kerk vindt u een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:
Speelgoedbank Zeeland
Ook in Nederland zijn er helaas veel gezinnen die moeten rondkomen van een minimumuitkering en die te maken hebben met armoede. De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij gezinnen met kinderen die met deze armoede te maken hebben en dit goed kunnen gebruiken. Al het speelgoed dat binnenkomt wordt gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid en eventueel gerepareerd. De Topkwaliteit speelgoed wordt verwerkt in speelgoedpakketten, die gezinnen uit de doelgroep via de Speelgoedbank kunnen verkrijgen. De B-kwaliteit speelgoed wordt in een extern project onder de naam 2nd Chance in Vlissingen verkocht en met de opbrengst wordt nieuw speelgoed ingekocht voor de kinderen van de doelgroep. Over de verkoop van de B-kwaliteit speelgoed kunt u meer lezen onder het kopje 2nd Chance op de website https://www.speelgoedbankzeeland.nl
Geef met gulle hand of maak een bedrag over op de rekening van uw diaconie met vermelding Speelgoedbank.

Volgende week zondag 8 augustus gaat ds. Maria Baan voor, aanvang 9.30 uur.

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.
Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.