PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 18 april 2021 zondag 18 april 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 18 april 2021, 9.30 uur

ouderling van dienst                 Ineke Kusse                 
diaken van dienst                     Ko de Witte
kerkrentmeester/collectant        Karin Wouters
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Marian van den Berg
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Piet de Nooijer  en Anne Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Antifoon  + LB 33: 1 en 2
 
Tekst van de antifoon: Psalm 33: 5b - 6a
"Halleluja! De genade van de Heer vervult heel de aarde. Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt. Halleluja!"
 
Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg lied van de intocht – LB 33: 8 + antifoon.

Inleiding

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 650: 1,2,3,4,5,6 en 7

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 43: 1 - 13

Lied – LB 513: 1,2,3 en 4

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 21: 1 - 14

Lied – LB 644: 1,2,3,4 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 647: 1,2,3 en 4

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 619: 1,2,3,4,5 en 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mevr. A. Faasse-Wijkhuijs, Borné 56.

* Er is online nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben van tevoren een link ontvangen waarmee ze online aanwezig kunnen zijn in de kindernevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: De Boshut
De Boshut heet voluit: Protestantse Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk De Boshut. Genoemd naar het gebouw waar het recreatiewerk iedere zomer plaatsvindt. De commissie, nu een stichting, is in 1964 in het leven geroepen door de kerken op de dorpen Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. In 2019 heeft de Stichting besloten om samen te gaan werken met Dabar (vereniging voor zending in Nederland). Het recreatiewerk wordt vormgegeven in woord en daad van Gods liefde voor de ander. Daarbij worden teams gefaciliteerd om met elkaar een afwisselend recreatieprogramma te organiseren waarin geloof kan worden gedeeld tijdens sport-, spel-, en creatieve activiteiten, met kinderen, jongeren en ouderen in een fijne sfeer en omgeving. Hopelijk kunnen komend seizoen weer twee teams enthousiast aan de slag bij de Boshut. In de zomer zijn de recreatiediensten druk bezocht. Veel vakantiegangers en dorpsbewoners weten het terrein te vinden om samen een dienst mee te maken.  Wilt u het werk van de Boshut steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer NL29RABO0102777241.

*Vanmiddag om 15.30 uur is er in de Catharinakerk een doopviering. Tobias Vos, zoon van Wouter en Myrna, zal in deze dienst de Heilige Doop ontvangen. U kunt deze dienst via www.kerkdienstgemist.nl of via www.pknzoutelande.nl meevieren. 

Volgende week zondag 25 april gaat ds. Maria Baan voor.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:30u
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:30u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.