PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 11 oktober zondag 11 oktober
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 11 oktober 2020, 10.00 uur

ouderling van dienst                  Jos Boot           
diaken van dienst                      Jopie Dingemanse        
kerkrentmeester/collectant        Matty Jesmiatka
organist                                   Cees Sanderse                        
voorganger                              ds G. Klein, Middelburg 
leiding nevendienst                   Piet de Nooijer             
koster                                      Wim de Visser
beeldpresentatie                       Bram Bliek
                                     
De cantorij zal de liederen zingen, de gemeente mag mee neuriën

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Lied 103: 1 en 5

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Lied 936

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht – 
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit Daniël 6: 1-18 

Lied 91a: 1 en 3

Lezing uit Daniël 6: 19-29 

Verkondiging

Orgelspel

Lied 146: 1 en 3

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Kinderen komen terug uit de nevendiens
            

Slotlied – Lied 419

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk           
1. Werelddiaconaat-Landbouw Rwanda                                   
2. Plaatselijk kerkenwerk  
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. M.de Witte-Katsman, Deurlostraat 7.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:
Werelddiaconaat – Landbouw Rwanda.
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden. Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Uw gift is welkom via de collecte in de kerk of op NL89ABNA0457457457, Kerk in Actie, onder vermelding van zusters Rwanda. Dank u wel!

Volgende week zondag 18 oktober 2020, gaat voor ds L. v.d. Broeke uit Kampen.

Bijbelgespreksgroep – 13 oktober 2020
Voor de bijbelgespreksgroep in de Klimop kunnen de corona-regels worden opgevolgd. Afstand houden, handen reinigen enz. Samen de bijbel lezen kan ons bemoedigen en hebben het er met elkaar over wat de boodschap vandaag de dag voor ons is. Met name in deze corona-tijd mogen we ons vastklampen aan de hoop op een beter leven. Geef u graag zo snel mogelijk op. En neemt u uw eigen bijbel mee? Plaats de Klimop, Koudekerke. Tijd: 20.00 uur. Aanmelden bij ds Anne-Gera Los: 06 27188320, email: dslos@pknkoudekerke.nl

Afscheid ambtsdragers:
Op 18 oktober nemen Jopie Dingemanse-Hengst (als diaken) en Ellen Leijnse-Sinke (als ouderling) afscheid als ambtsdrager. De diaconie mag zich verheugen dat Ko de Witte en Nel Brasser-Vos hebben toegezegd het ambt van diaken te willen aanvaarden. Als er geen bezwaren worden ingediend zal er in overleg een datum worden vastgesteld om hen te bevestigen.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of viawww.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.