PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Pasen 4 april 2021 Pasen 4 april 2021
Orde van de dienst van de Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Eerste Paasdag 4 april 2021, aanvang 9.30 uur

ouderling van dienst                 Ineke Kusse                
diaken van dienst                     Ko de Witte
kerkrentmeester/collectant        Marcello Adriaanse
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Online viering              
koster                                      Rianne Vos
beeldpresentatie                       Bram Bliek en Jos Boot            

Van 9.00 uur tot 9.15:                           Blaasmuziek bij de toren                       
Orgelspel - Preludium en fuga over het lied ‘U zij de glorie’, Allexandre Guilmant

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 630: 1 en 2

V:         Een nieuw begin, een nieuw geluid:
            Christus is opgestaan!
allen:   Hij is waarlijk opgestaan!
V:         Christus is opgestaan!
allen:   Hij is waarlijk opgestaan!
V:         Christus is opgestaan!
allen:   Hij is waarlijk opgestaan!
V:         Met deze woorden begroeten de
            christenen van de orthodoxe kerken
            elkaar thuis en op straat 
gedurende de hele Paastijd. 
            En daarom willen wij elkaar 
            vandaag ook zo groeten.
V:         Christus is opgestaan!
A:         Hij is waarlijk opgestaan!

De paaskaars wordt aangestoken door diaken Ko de Witte

Bemoediging en groet
V:         Wij vinden hulp en steun bij de Heer
A:        die hemel en aarde gemaakt heeft
V:         die sterker is dan dood en verdriet
zodat we kunnen opstaan.
A:        Vanuit het donker komen wij nu aan het licht
V:         Wij zijn hier in aanwezigheid van het paaslicht
A:        want de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
V:         Laat het licht van Pasen over ons leven schijnen.
A:        Dat wij ook opstaan uit ons verdriet. Amen

Online in gesprek met de kinderen van de kindernevendienst

Video: Pasen met de zandtovenaar

Paasgroet van de kinderen

Paaslied in coronatijd, gelezen door verschillende gemeenteleden

Lied: LB 1973 gezang 222: 1,2 en 3

Bij de liturgische schikking

“Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.” I Johannes 4: 21
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Wil je je hart openstellen voor de ander zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou?  Wees barmhartig! 
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan!

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd vóór Pasen met Pasen. Vandaag is de kleur wit, de kleur van feest én licht! Daarom staan er ook lichtjes in de schikking.

Blazers: This joyful Eastertide, arr. Charles Wood (Mel. LB 604)

De Schriften

Begroeting  vg.             De Heer zal bij u zijn
                   allen          De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 25: 6 – 9

Lied – NLB 624: 1,2 en 3

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 20: 1 – 18

Blazers: ‘Easter Hymn’, Frank Bridge

Verkondiging

Orgelmuziek: ‘Jesu, meine Zuversicht’, opus 67, Max Reger


Gebeden en gaven

In Memoriam Maarten Francke

Lied: Lichtstad met uw paarlen poorten, couplet 1 en 4
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Lied – NLB 623: 1, 3 en 7

We verlaten de kerk, en zingen buiten: LB 634: 1 en 2

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. A.M. Douma-Willems, Borné 7.

* Er is online kindernevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Inzameling van de gaven toegelicht:
PASEN: Werelddiaconaat (Zuid Afrika)

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van Kinderen Zuid Afrika.

Volgende week zondag 11 april gaat voor ds. R. Poesiat.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.