PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 oktober 2019 - 10 uur Zondag 6 oktober 2019 - 10 uur

Themaviering op de zondag van het Marathonweekend, 6 oktober 2019, Catharinakerk, Zoutelande, 10.00 uur. Thema: Presteren

 

ouderling van dienst​ Jacco Saaman

diaken van dienst​ Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant​ Ad Koppejan

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​ Marian van den Berg-Adriaanse

koster​ Jasper Overgaauw

beeldpresentatie​ Ad Stroo

m.m.v. Xanthe, Evi en anderen

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 146a:1, 2, 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed, gevolgd door LB 217 -waarna allen gaan zitten-

 

Korte inleiding op het thema

 

Gedicht – Het uiterste

 

Twee filmpjes ​a. Opvallende prestaties​

b. Onopvallende prestatie – het verhaal van Eveline
youtube
 

Lied – LB 657

 

 

Met de kinderen, over ‘presteren’ gesproken … (kinderen maken herfstsstukjes)

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Koningen 3:4-14 (Xanthe)

 

Lied – LB 848

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 25:14-30 (Evi)

 

Lied – LB 180

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Lied – LB 1001

 

Gebeden en gaven

 

Wij gedenken Adriaan Poppe …, en zingen LB 913:1, 4

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. Kerk en Israël** (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)​3. We kijken naar wat de kinderen hebben gepresteerd…

Slotlied – LB 871

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

 

 

Orgelspel

 

* Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie, thee of limonade. Ook de gasten in ons midden zijn van harte welkom!

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Den Otter-Sijrier, Wielingenstraat 15

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven.Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’ Worden christen uitgedaagd om lessen te leren it de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

 

* Blij zijn we met de versterking van het college van diakenen. Volgende week zondag, 13 oktober, wordt Ad Stroo bevestigd in het ambt van diaken. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.

 

 

 

 

 

 

* Kopij voor de eerstvolgende uitgave van het kerkblad dient ingezonden voor maandag 7 oktober, 18.00 uur, naar 

 

* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten:

Gespreksavond Dietrich Bonhoeffer 
Keuzes van toen voor nu: Wat kunnen wij leren van Bonhoeffer. Soms lastige teksten, maar in een goed gesprek kunnen wij doorpraten over wat er staat en welke betekenis het heeft voor de praktijk van alledag. 
Dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in de Wegwijzer - Zoutelande

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.