PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 24 nov 2019 - Eeuwigheidszondag Zondag 24 nov 2019 - Eeuwigheidszondag

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag van de voleinding, 24november 2019, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​​Jos Boot​

diaken van dienst​Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant​Aart Walraven

organist​René Molenaar

voorganger​ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​Marian van den Berg-Adriaanse

koster​Jasper Overgaauw

lector​Karin Wouters-Kleinepier

beeldpresentatie​Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – Cantorij: antifoon; LB 91a: cantorij 1; allen 2, 3

 

Bemoediging      vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​​   vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gezongen drempelgebed – LB 283: cantorij 1, 3; allen 2, 4, 5

-waarna allen gaan zitten-

 

Kyrië en gloria; na ‘zo bidden wij’: LB 299e (I =cantorij; II = allen)

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

 

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 34

 

Lied – LB 735: cantorij 1, 3; allen 2, 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 5:1-10

 

Acclamatie – LB 339a

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 731

 

Gebeden en gaven

 

Inzameling van de gaven – 1. Pastoraat** (lichtpaarse collectezak)​         ​         2. Plaatselijke kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

• Gedachtenis van overledenen

 

Openingstekst

 

Wij gaan (indien mogelijk) staan en gedenken

 

2018

25 november ​Leuntje Janse ​​58 jaar

27 november​Leendert Minderhoud​77 jaar

14 december​Jan Willem den Herder​73 jaar

 

2019

3 januari​Lein Johannes Lievense​68 jaar

1 februari​Willem van Sluijs​88 jaar

4 maart​Pieternella Kleinepier-Melis​84 jaar

9 maart​Wim Ovaa​62 jaar

14 maart​Jan Hengst​​81 jaar

31 maart​Jasper Wouters​77 jaar

7 april​Leintje Meijers-Stroo​86 jaar

17 april​Rianne Wattel-Koppejan​53 jaar

4 juni​Leendert Wouters​89 jaar

14 juni​Jan Gabriëlse​64 jaar

9 juli​​Geerte Corbijn-van der Leur​89 jaar

21 juli​Cornelia Adriana Reuter-van Meerveld  67 jaar

30 juli​​Jacobus Mesie​79 jaar

12 augustus​Pieter van Sluijs​74 jaar

29 augustus​Kornelis Roelse​67 jaar

25 september​Adriaan Poppe​86 jaar

3 november​Johanna de Vos-Wisse​86 jaar

 

Lied – LB 730

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 756: cantorij 1,3; allen 2, 4, 5, 6

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

* U bent van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken 

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een verder herstel naar mevrouw E. Adriaanse-Dekker, Borné 9. 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

 

* Volgende week zondag, 1 december, is de eerste zondag in advent. Op deze zondag nemen wij afscheid van kosteres, Arienne Molenaar-Annot en organist Perry Boogaard. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zij n wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bij voorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

 

* Op zaterdag 14 december a.s. wordt de jaarlijkse kerstfair gehouden. Van 13 tot 17 uur in de Catharinakerk. Allerlei kraampjes nodigen uit om rond te snuffelen en ook te kopen. Kinderen bieden veelal zelfgemaakte kunstwerkjes ter verkoop aan ten bate van het Syrische Comité. Natuurlijk is er volop gelegenheid om even te gaan zitten en zich te goed te doen aan koffie, thee, fris, (glüh)wijn,e.d., of ook aan een kop erwtensoep. Muziek is live aanwezig met bijdragen van Luctor & Emergo en het Willebrord Ensemble. Nieuw dit jaar: elk heel uur: Rad van fortuin. En, niet te vergeten, ook zijn er dit jaar weer fraaie kerststukjes te koop. Al met al: de moeite waard om deze zaterdagmiddag de fair te bezoeken. Omdat deze fair alles heeft van ‘voor èn met elkaar’ vragen we om uw medewerking. Hebt u iets aan te bieden zoals zelfgemaakte waren (jam, sap, advocaat e.d.) of wilt u iets lekkers bakken voor bij de koffie / thee (gebak, cake, koek e.d.): we stellen uw bijdrage zeer op prijs! En mocht u een uurtje beschikbaar hebben om te assisteren, we houden ons aanbevolen. Graag even een berichtje naar Nelie Bliek, tel. 563002, Jeannette Marcusse, tel. 562554, Karin Wouters, tel. 562477, Marian Plak, tel. 06 12911373 of Gerrit Ruitenburg, tel. 561237.

 

* Vergeet u zich niet aan te melden voor de Kerstwandeling, 18/19 december!

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.