PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 20 oktober 2019 Zondag 20 oktober 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 20 oktober 2019 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst            Jacco Saaman.​

diaken van dienst​      Henny van Os-Koevoets​

kerkrentmeester/collectant  Marcello Adriaanse​

organist​                  René Molenaar​

voorganger​                  ds. F.van Slooten ( Grijpskerke )​

leiding nevendienst​     Dina Hengst​

koster                                  Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie                 Lian Adriaanse​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  837: 1 t/m 4  

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied: 150A: 1, 2 en 4

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – 2 Samuel 2: 1 t/m 7 en 2 Samuel 5: 1 t/m 5 en 9 t/m 12

Lied –89: 8 en 9

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 21: 1 t/m 11

Lied – 550: 1 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

Lied – 132: 1, 8 en 10

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1.Samen voor zin ( lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak

​--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – 286: 1, 2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen ) “Amen”( 3 keer)l

 

Zondagsbrief

De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw G.L.Peeman-Vogelaar, Borné 4. 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

*Mevrouw E.Adriaanse-Dekker is vorige week verhuisd vanuit het ziekenhuis naar Hof ‘t Seijs

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Waar geloven we in? We bieden geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking vanuit een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levensbeschouwelijkeorganisaties in Zeeland. Dit heet: Samen voor Zin. Tragel, ’s Heeren Loo, Gors en Philadelphia doen mee. De geestelijke verzorging ondersteunt het betekenis en zin geven aan het leven van cliënten en sluit aan bij de levensbeschouwing van de cliënt. En ook bij het sociale netwerk van deze mensen. Uitgangspunt is: ze zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij. We gaan hierbij uit van de vragen van de cliënt en werken samen. Binnen de zorgorganisaties met cliënt en haar/zijn netwerk en begeleiders. Maar ook met levensbeschouwelijke organisaties en met ieder die betrokken wil zijn.

 

* Volgende week zondag 27 oktober gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor in deze kerk. Aanvang 10.00 uur. Het is een gezamenlijke dienst met Biggekerke/Meliskerke. Koffie/thee/fris na de dienst.

 

*Actie voor Syrië van de kindernevendienst op 27 oktober. Na de kerkdienst van 27 oktober, tijdens het koffie drinken, bieden de kinderen hun zelfgemaakte herfstbloemstukjes, kerstkaarten, koekjes en herfstverlichting te koop aan. Dus vergeet niet uw portemonnee mee te nemen. De opbrengst gaat naar het Syrische Comité. Deze organisatie helpt, vanuit Nederland, vluchtelingen in Syrië, door hulpgoederen te sturen en uit te delen in gebieden waar aan alles gebrek is. Omar Alabed, gevlucht uit Syrië en tot vorig jaar inwoner van Zoutelande, zal tijdens de dienst iets vertellen over het Syrische Comité.

 

*Op 27 oktober: “Huis vol muziek” in de Catharinakerk in Zoutelande. U bent welkom om 16.00 uur voor een kopje koffie of thee. Daarna beginnen we om 16.30 uur. Philip Feij zal ons begeleiden op orgel en piano en we gaan op zoek, met liederen en teksten van Huub Oosterhuis, naar het thema “Ken je mij?”

Huub Oosterhuis: Bij de uitvaart van prins Claus sprak hij de volgende woorden:”Het woord “God” komt in onze kerkdiensten soms te gemakkelijk over onze lippen. Weten we wie we daarmee bedoelen? We zouden kunnen afspreken dat we met “God” bedoelen die Ene, die in de Joodse Bijbel en in de geschriften over Jezus de pleitbezorger is van vluchtelingen, ballingen, van mensen wier rechten geschonden worden; die solidariteit en gerechtigheid wil, liever dan adoratie en mooie liederen. Zo staat geschreven in dat boek dat van alle schakeringen van christelijke godsdienst de bron en het ijkpunt zou moeten zijn”.

 

*Herdenking bevrijding Zoutelande. Op zaterdag 2 november om 20.00 uur is er een bevrijdingsconcert door Luctor et Emergo in de Catharinakerk. Zondag 3 november, 10.00 uur, staat de kerkdienst in teken van de bevrijding. Maandag 4 november om 10.30 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Catharinakerk i.a.v. de burgemeester, Luctor et Emergo en schoolkinderen. Tevens de boekpresentatie van “Wie waren zij?”.Aansluitend bloem- en kranslegging. Om 13.30 uur is er een herdenking bij het graf van Mac Leod en om 14.15 uur is er een bijeenkomst bij het monument van Reginald James ( fietspad achter camping Janse

 

*Omdat er in het laatste halfjaar door geen enkel gemeentelid gebruik is gemaakt van de mogelijkheid haar of zijn kind tijdens de kerkdienst toe te vertrouwen aan de leiding van de crèche, zal deze kerkelijke activiteit vanaf zondag 10 november tot nader bericht worden stopgezet. Mochten zich op een zondag toch kinderen melden voor de crèche, dan kunnen zij mee naar de nevendienst. De leiding van de nevendienst kan op dat moment  alsnog een crèchemedewerkster inschakelen

 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10.00u
meer details

Eeuwigheidszondag
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Eerste Advent
datum en tijdstip 01-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.