PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 13 okt 2019 - Doop en bevestiging Zondag 13 okt 2019 - Doop en bevestiging

Ordening van de doop- en bevestigingsdienst van de protestantsegemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 oktober 2019, 10 uur

Dopeling: Jurre de Kraker

Bevestiging in het ambt van diaken: Ad Stroo

 

ouderling van dienst​Jos Boot

diaken van dienst​Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant  ​Aart Walraven

organist​Cees Sanderse

voorganger​ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​Marian van den Berg-Adriaanse

koster​Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie​Bram Bliek

 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen

 

Aanvangslied – LB 105:1, 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed - waarna gemeente gaat zitten

 

Morgenlied – ​LB 287:1, 2, 3, 5 (terwijl de dopeling wordtbinnengebracht)

 

De Doop

 

• Inleidende woorden
• Presentatie
• Dooplied – Verbonden met vader en moeder (uit: Geroepen om te zingen, lied 79)
• Doopgebed
• Dooplied – LB 354
• Doop (kinderen komen naar voren)
• Geloften
• Verwelkoming
• Vrede-wens
• De ouderling van dienst reikt de doopkaars aan, de doopkaart en een doopgeschenk
• Lied – LB 974:1, 2, 5

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

​‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

​ ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 

-dopeling en kinderen verlaten hierna de kerkzaal-

 

De Schriften

 

 vg.​De Heer zal bij u zijn

 allen​De Heer zal u bewaren

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 14:25-35

 

Lied – LB 848

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 823:1, 4, 5

 

Gebeden en gaven

 

Bevestiging van Ad Stroo tot diaken

 

Lied – LB 345

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Werelddiaconaat Colombia** (lichtpaarse collectezak)​          2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) 

Slotlied – LB 351

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke naar de heer P. Cijvat, Willibrordusplein 34. Hij verbleef enkele weken in Hot ’t Seijs te Middelburg.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is kindernevendienst voor alle kinderen van 4 – 12 jaar.  

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Meer informatie opwww.kerkinactie.nl/kookscholencolombia

 

* Actie voor Syrië van de kindernevendienst, 27 oktober

Na de kerkdienst van 27 oktober, tijdens het koffie drinken, bieden de kinderen hun zelfgemaakte herfst bloemstukjes, kerstkaarten, koekjes en herfst verlichting te koop aan.  Dus vergeet niet uw portemonnee mee te nemen!

De opbrengst gaat naar het Syrische Comité. Deze organisatie helpt, vanuit Nederland, vluchtelingen in Syrië door hulpgoederen te sturen en uit te delen  in gebieden waar aan alles gebrek is.

Omar Alabed, gevlucht uit Syrië en tot vorig jaar inwoner van Zoutelande, zal ons tijdens de dienst iets vertellen over het Syrische Comité. 

 

* Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:

- 15 oktober – gespreksavond

Keuzes van toen voor nu: Wat kunnen wij leren van Bonhoeffer. Soms lastige teksten, maar in een goed gesprek kunnen wij doorpraten over wat er staat en welke betekenis het heeft voor de praktijk van alledag.
Dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in de Wegwijzer - Zoutelande

- 27 oktober – Huis-vol-muziek  Huub Oosterhuis
‘Het woord ‘God’ komt ons in kerkdiensten soms te makkelijk over de lippen –weten we wie we daarmee bedoelen? We zouden kunnen afspreken dat we met ‘God’ bedoelen die Ene, die in de joodse Bijbel en in de geschriften over Jezus de pleitbezorger is van vluchtelingen, ballingen, van mensen wier rechten geschonden worden; die solidariteit en gerechtigheid wil, liever dan adoratie en mooie liederen. Zo staat geschreven in dat  boek dat van alle schakeringen van christelijke godsdienst de bron en het ijkpunt zou moeten zijn.’’ 
Deze tekst sprak Huub Oosterhuis bij de uitvaart van prins Claus.

In het huis-vol-muziek gaan wij op zoek met de liederen en teksten van hem met het thema `Ken je mij`. Philip Feij zal ons begeleiden op orgel en piano. U bent welkom om 16.00 uur in de Catharinakerk te Zoutelande voor een kopje koffie of thee. Het huis-vol-muziek begint dan om 16.30 uur.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang
datum en tijdstip 15-12-2019 om 19.00 uur
meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 18-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.