PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
De komst van het nieuwe orgel in 2015 De komst van het nieuwe orgel in 2015

De officiële overdracht en presentatie heeft plaats gevonden op zaterdag 25 aril 2015.
De openingshandeling werd verricht door dhr. Polman, Comissaris van de Koning in Zeeland.

Er zijn foto's op deze avond gemaakt door André Cijvat.
Deze vint u op Orgelfoto's van André Cijvat.

 Voorjaar 2016: In het landelijke blad "De Orgelvriend" verschijnt een artikel over het orgel van onze kerk.
Lees hier het hele artikel: artikel Orgelvriend
Interessant!Wat er aan vooraf ging..............

Tijdens het gemeenteberaad van zondag 14 september 2014 heeft Aart Walraven de eerste plannen voor het orgel toegelicht.
Hieronder een computersimulatie van hoe het kan gaan worden.

Vragen of suggesties kunnen naar Orgelcommissie.
Tel: 0118-562506.
 

Foto 1:
(Het eerdere voorstel)

 
Foto 2:
(Nieuw ontwerp I)

 
Foto 3:
(Nieuw ontwerp II)

 
Foto 4:
(Nieuw ontwerp III)


 

Om een vergelijk te maken over de grootte van het orgel is hieronder een afbeelding van het Dekker orgel van vóór de oorlog.
(Dat orgel was écht groot!)


Einde presentatie.

Begin december 2014:
 
Gemeentelijke monumentencommissie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houden vast aan een uitvoering in de oorspronkelijke Bätz-Witte-kleuren, te weten ivoor-wit, licht gemengd met zogenaamde gebrande omber. Bijkomend voordeel is dat de kans om in de BROM-subsidie(onderhouds)regeling te vallen, groter wordt.
Bovendien is het bordes, zoals u kunt constateren, zo’n 40 cm. lager geworden, waardoor ook het orgel in totaliteit die afstand lager komt te staan. Esthetisch een flinke verbetering, aldus de deskundigen.

Voor een nieuwe imperssie, klik hier --> Nieuwe impressie december 2014

 
Medio december 2014:
het orgel is in aanbouw. Hier 2 foto's (via Arienne Molenaar)


 

Op zondagavond 8 februari kunt u nog 1 keer zingen onder begeleiding van het "oude" orgel.
Aanvang 19 uur!Afscheidsavond Weidtman orgel Catharinakerk Zoutelande
Op zondagavond 8 februari 2015, 19.00 uur nemen we afscheid van ons Weidtman orgel.  We doen dat in de vorm van een concert met uitsluitend Zoutelandse musici. Medewerking verlenen (oud) organisten, solozangers, koperblazers van Luctor et Emergo, het Willebrordensemble en er is samenzang. Het is de bedoeling dat van deze avond een klankdocument wordt gemaakt dat op CD beschikbaar komt. Er zal gecollecteerd worden voor het nieuwe orgel en kunt u intekenen op de CD. Het wordt een zeer afwisselende avond die u niet mag missen.

Kort na deze avond wordt het orgel gedemonteerd en uit de kerk verwijderd. Daarna wordt het orgelbalkon vergroot en verstevigd. Ergens in de maanden mei of juni zal het andere orgel worden herplaatst. In de tussenliggende tijd werken we met een elektronisch orgel en/of de piano.
De afscheidsavond wordt voorbereid door Ad Stroo en René Molenaar.
Het orgelmakersbedrijf Consultare uit Hellouw heeft ons  orgel gekocht. In de werkplaats van dat bedrijf zal het worden opgesteld in afwachting van een koper. Sinds 1950 staat het in onze kerk. Als het binnenkort wordt gedemonteerd, zal het orgel hier 65 jaar hebben gestaan. Dat is ongeveer twintig procent van het bestaan. In 1719 werd  het orgel vervaardigd. We vermoeden dat het tot het einde van de 19e eeuw in een klooster in Duitsland heeft gefunctioneerd als koororgel. Daarna is het orgel overgebracht naar de hervormde kerk van Heerlen. Toen die kerk kort na de oorlog werd afgebroken, belandde het orgel in een afvalcontainer. Daarbij ging het volledige originele pijpwerk verloren. Een oplettende  medewerkerker  van Monumentenzorg heeft het orgel uit de container gehaald en is op zoek gegaan naar een geschikt kerkgebouw. Zo kwam het na de kerkrestauratie van na de oorlog in 1950 in onze kerk te staan. De orgelmaker Van vulpen uit Utrecht heeft het hier geplaatst en voorzien van volledig nieuw pijpwerk.

Na 65 jaar is het orgel toe aan ingrijpend groot onderhoud. De mechaniek vertoont ernstige slijtage waardoor het onregelmatig en zwaar speelt, de intonatie is verlopen, de Regaal is kapot, de gedekte registers houden slecht stemming, de balg is lek en de windlade is vervuild. Om het orgel weer in goede conditie te krijgen is veel geld nodig. Op zo’n moment is het goed de balans op te maken of het orgel voldoet aan de voorwaarde van een goed begeleidingorgel. Zowel op basis van de huidige inzichten als uit de ervaring van spelers en kerkgangers van de voorbije periode blijkt dat het orgel als begeleidingsorgel niet voldoet. Het geeft onvoldoende steun aan de gemeentezang. Daarnaast zijn de muzikale mogelijkheden  beperkt. Het heeft slechts zeven registers, één klavier en een half aangehangen kistpedaal. Vooral het sterk afwijkende pedaalklavier stelt (gast)organisten voor speeltechnische problemen. Vanwege die overwegingen is de kerkenraad op zoek gegaan naar een ander gebruikt orgel en is besloten het Weidtman orgel te verkopen.

De kerkenraad heeft gekozen voor een Bätz-Witte orgel dat werd vervaardigd in 1870. Het is een tweeklaviers orgel met een zelfstandig pedaal. Het is bij uitstek geschikt om de samenzang mee te begeleiden. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om een melodie heel duidelijk te laten horen. Daarnaast heeft het orgel kwaliteiten als concertinstrument.
In de loop der jaren is de originele kas helaas verloren gegaan. Die kon nieuw gemaakt worden aan de hand van de originele bouwtekening. Bovendien wil de kerkenraad  dat het orgel in perfecte staat naar Zoutelande komt. Consultare heeft het orgel daarom naar de( Sloveense) orgelmaker Skrabl overgebracht. Deze orgelmaker  heeft een uitstekende reputatie (ook in Nederland)  en werkt  tegen aanzienlijk lagere prijzen dan Nederlandse orgelmakers. Daar wordt het orgel  nu in volledige nieuwstaat gebracht. De kerkenraad laat zich in dit traject adviseren door een adviseur van de landelijke kerk.

Op 29 en 30 januari gaat een kleine delegatie uit Zoutelande, de adviseur en de directeur van Consultare naar Slovenie om het eindresultaat te beoordelen en te bewonderen.
 
René Molenaar
 
Update 30 januari 2015
 
* Van de bouwcommissie – orgelzaken
Na de teleurstelling voor het afwijzen van de aanvraag omgevingsvergunning in juni 2014 is een nieuwe aanvraag ingediend in november 2014. Voorafgaand hieraan is intensief overleg tussen gemeente, monumentencommissie Veere, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, orgel adviseur, een extra ingeschakelde architect en College van Kerkrentmeesters gevoerd omtrent de definitieve uitvoering van bordes en orgel. Op basis van consensus is de nieuwe aanvraag ingediend. De goedgekeurde omgevingsvergunning is binnengekomen op 24 januari j.l.. Een heugelijk feit !
De afgelopen week is overleg gevoerd met de aannemer en de orgelbouwer over de planning voor hun werkzaamheden in de kerk.
Naar verwachting zal op 9 februari worden gestart met het afdekken van vloer en meubilair en de voorbereidingen om het huidige orgel te kunnen demonteren. Aansluitend zal het orgel voor het weekend zijn gedemonteerd.
Na 2 weken bouwkundig werk zal de opbouw van het orgel starten op 2 maart. Montage, inregelen en stemmen zal 4 tot 5 weken in beslag nemen.

Eventuele moeilijkheden m.b.t. de diverse leveringen kunnen leiden tot uitstel van het bouwprogramma met ca. 1 week.

Gedurende de gehele bouwperiode zal tijdens de kerkdiensten sprake zijn van enige overlast door het zicht op rolsteigers en vloer(plaat)afdekking. En natuurlijk een ontbrekend orgelfront.

Wij hopen op uw begrip voor deze overlast.

Gedurende de bouwwerkzaamheden zal voor de samenzang een tijdelijk orgel in de kerk worden opgesteld.

Zoutelande 30-01-2015, Ernst Ettema
 

2 februari:
Binnengekomen via dominee Ruitenburg:
Verslag van een bezoek aan de orgelbouwer --> verslag
 

De planning voor de vervanging van het orgel is als volgt:


 

Update eind februari 2015 er wordt hard gewerkt!!Einde update eind februari 2015

terug
 
 

Vierde Advent
datum en tijdstip 23-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 20-01-2019 om 16.30 u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.