PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 21 juli 2019 Zondag 21 juli 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 5ezondag van de zomer, 21 juli 2019, 9.30 uur

ouderling van dienst                 Jos Boot
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant        Karin Wouters-Kleinepier
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Marian van den Berg-Adriaanse
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                       Piet de Nooijer             

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 92:1, 2, 3 

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Openingsgebed, gevolgd door LB 92:7, 8 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299e(alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 305

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
Lezing uit het Eerste Testament – 1 Samuël 1:1-20

Lied – LB 34:2, 6, 7

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 10:38-42

Lied – LB 673

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 313:1, 4, 5

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Hospices in Zeeland** (lichtpaarse collectezak)                             2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 326:1, 3, 5, 6 allen; 2 vrouwen; 4 mannen

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemenuit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar de heer T. Bostelaar, Noordendolfer 7.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Er is nevendienstvoor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

**Inzamelingvan de gaventoegelicht: De hospicesin Zeelandzijn warme en gastvrije huizen waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Hier wordt 24 uur per dag hoogstaande zorg geboden door een hecht team van gespecialiseerde verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Veel mensen zullen er de voorkeur aan geven om thuis in de vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Bij mensen voor wie genezing niet meer mogelijk lijkt kan de medische en verpleegkundige behandeling echter zo intensief zijn dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Het betekent vaak veel regelen, terwijl juist nu het contact met elkaar zo belangrijk is. In zo’n situatie biedt een hospice uitkomst. Veel van de zorgen worden uit handen genomen, waardoor ruimte komt voor rust en echt belangrijke zaken.

*Volgende week zondag, 28 juli, 9.30 uur, is de voorganger in Catharinakerk ds. Gerrit Ruitenburg. Tot eind augustus is er iedere zondag dienst in de Boshut, aan het eind van de Duinwegin het bos. De dienst zelf begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 uurbent u welkom voor een kopje koffie/thee.
 
* In de zomerperiode is er wekelijks ‘open kerk’. Op woensdag, vrijdag en zaterdag staan de deuren van de Catharinakerk van 11.00 – 15.00 uur open voor eenieder die er even wil binnenlopen. Wellicht ook iets om door te geven aan uw gasten? Op zaterdagmiddag wordt ‘open kerk’ besloten met een (klein) orgelconcertop het Bätz-Witte orgel, van 14.30 – 15.00 uur. Zaterdag 27 juliwordt het orgel bespeeld door Rik Melissant. Toegang is vrij. Wel wordt u de mogelijkheid geboden tot een gift in de collectebus bij de uitgang.

* A.s. woensdagavond24 juli, is er weer een concert, deze keer verzorgd door het kwartet “Let ‘s be frank”. Zij brengen jazzmuziek ten gehore. Aanvang: 20.30 uur. Kerk open: 20 uur. Entree: € 6,- p.p. Buffet aanwezig. Allen zeer welkom!  Geef het door aan uw gasten!
                                                Commissie zomeravondconcerten
 
*Startweekend 2019
Zondag 15 september a.s. is er zowel in Biggekerke/Meliskerke, als in Koudekerke als ook in Zoutelande de jaarlijkse startzondag. Om de verbinding tussen onze gemeenten te bevorderen wordt dit jaar een bijzondere, gezamenlijke activiteit georganiseerd op zaterdag14 september, in of rond de Catharinakerkin Zoutelande:startzaterdag
Het programma, gepland van 17 – ong. 20 uur, ziet er als volgt uit:
17.00 uur: familiefilm in de kerkzaal, met name voor de kinderen
18.00 – 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd. Voor deze maaltijd vragen wij u ook zelf iets mee te nemen; u kunt denken aan: - belegde broodjes - pan soep - hartige taart - salade - rauwkost - gehaktballetjes in (pinda)saus - stokbroodje, met bijvoorbeeld franse kaasjes - fles wijn, pak sap, fles limonade, e.d.- toetje
Ongetwijfeld weet u zelf vast ook wel wat lekkers te bedenken.

Het landelijke thema van het Startweekend luidt: ‘een goed verhaal’. In het licht van dit thema vragen wij u zèlf een goed verhaal te schrijven van maximaal acht minuten. Het verhaal mag fictie zijn, maar ook non-fictie, (auto)biografisch, anekdotisch of wat ook. Het mag komisch zijn, ontroerend, hilarisch, maar in elk geval ‘een goed verhaal’. Uw verhaal moet wel vòòr 31 augustus a.s. per e-mail zijn aangeleverd via Het organiserend comité beoordeelt de inzendingen en nodigt ‘de winnaar’ uit haar of zijn verhaal tijdens de maaltijd ‘als tussengerecht’ op te dienen.  
Het spreekt voor zich dat u allen van harte welkom bent!
Nader bericht volgt!

P.s., voor het meedoen aan de startzaterdag hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.

*Donderdag 1 augustusa.s. is er weer de jaarlijkse folkloristische dag, waaraan we ook als Catharinakerk graag onze medewerkingverlenen. Hebt u boeken die een tweede leven verdienen? Ze zijn welkom en we komen ze halen! Kunt en wilt u op een andere manier een bijdrage verlenen? Vrijwilligers b.v. die enkele uurtjes beschikbaar hebben om b.v. te assisteren bij het buffet? U kunt hiervoor contact opnemenmet Nelie Bliek ( tel. 563002 ), Jeannette Marcusse ( tel. 562554), Karin Wouters ( tel. 06-53290665 of Gerrit Ruitenburg ( tel. 561237 ). In het kerkblad van juni en van juli/augustus staat een uitgebreide toelichting

*Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

* Berichten voor de zondagsbriefgraag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 

* Indien u de kerkdienstlater wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 27-10-2019 om 16.30 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.