PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Dienst 19 mei 2019 Dienst 19 mei 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande en die van Biggekerke/Meliskerke in de Catharinakerk in Zoutelande, zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur   

 

ouderling van dienst         Jacco Saaman

diaken van dienst         Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant     Ad Koppejan

organist         René Molenaar

voorganger         ds. R.v.d.Zwan uit Amersfoort

leiding nevendienst                 Dina Hengst

koster                                      Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie          Lian Adriaanse-Krijger

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  122: 1 en 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Zingen Lied 122: 3 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; afgewisseld met Lied 1008: 1 en 2

 

Glorialied: 289  

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Luister en kijk: “One love, one heart”, Jeruzalem 14-06-2018. Wie later het projectkoor wil horen en/of zien:(Kool-u-lam,     https://www.youtube.com/watch?v=TZzK29_V8jQ )  

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 2: 2-4

Lied – 87: 1, 2 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 19: 41-44, 22: 25-27 49-51

Lied – 756: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Geloofsbelijdenis ( Indonesië, bewerking ds. W.v.d.Zee )l

 

Lied – Evangelische bundel 194: 1 en 4

 

Er is een stad voor vriend en vreemde, die in het bloemendal

Er is een mens, die roept om vrede, die mens roept overal

Refrein:

Je-roe-sja-la-jiem, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis

Je-roe-sja-la-jiem, stad van vrede, breng ons weer thuis

 

Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal

Er is een wereld voor de mensen, dat hoor je overal

Refrein:

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1.Diaconaal project:  Versterk de kerk in Syrië   ( zie toelichting en het Kerkblad )

2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – 415: 1 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Lied 415: 3

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. N. Gabriëlse-Poortvliet, die weer thuis is uit het ziekenhuis

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:  “Syrië” Dit is een gezamenlijk project van de kerken van Zoutelande, Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke. De diaconieën willen zich via Kerk in Actie inzetten voor het thema: “Op zoek naar veiligheid”. Vele Syriërs zijn gevlucht naar buurland Libanon ( 4,5 miljoen inwoners, 1,5 miljoen vluchtelingen..) De International Orthodox Christian Charities zorgt voor schoon drinkwater en medische hulp. Ze koken maaltijden voor de vluchtelingen en de arme Libanezen. De Middle East Council of Churches biedt onderwijs en psychologische hulp. Ook in Jordanië bieden kerken hulp aan deze vluchtelingen. Ondersteun kerken in Syrië, Libanon en Jordanië bij hun hulp. Laten we ons steentje bijdragen om het leven daar draaglijk te maken!  

 

*Vanmiddag om 14.30 uur is er een dienst, speciaal voor mensen met een beperking. Iedereen is van harte welkom in deze bijzondere dienst. Frans van der Heijde gaat voor in de dienst die voor een gedeelte in het dialect is. Muzikale medewerking wordt verleend door Eddy v.d.Akker. Het thema is: “Oezô hroôt en sterk…!?”. Na de dienst is er koffie/thee of fris.

 

Een lied in èn voor Jeruzalem ( na het gebed voor de zondag ):

Het is zondag Cantate ( Zingt!). Zingen kan je uittillen boven het alledaagse. Verlangen en perspectief worden gevoed. Gisteren werd er veel gezongen in Tel Aviv... Op 14 juni 2018 klonk  een bijzonder lied in Jeruzalem. Wij zijn daar vandaag, bij wijze van spreken. Duizenden mensen, joden, christenen, moslims zingen samen gedeelten van het lied “One love, one heart” van Bob Marley and The Wailers. Je hoort geloofstaal. Een fragment:

Laten ze hun vuile opmerkingen maar spuien

Er is een vraag die ik graag wil stellen

Is er een plek voor de hopeloze zondaar

die de mensheid pijn heeft gedaan gewoon om zichzelf te redden?

 

Eén liefde, één hart, laten we samenkomen en ons goed voelen

Zoals het in het begin was, zo zal het in het einde zijn

Goed, bedank en prijs de Heer en ik zal me goed voelen

 

Laten we samenkomen om deze heilige strijd te voeren

zodat als de Man hier komt er geen, nee geen ondergang zal zijn

Heb medelijden met diegenen wier kansen kleiner worden

Er is geen plek nodig om je te verbergen voor de Vader van de schepping  Bedank en prijs de Heer.

 

* Volgende week zondag 26 mei, gaat onze eigen predikant Gerrit Ruitenburg weer voor. Aanvang van de dienst: 9.30 uur. Op 26 mei is er ook Kliederkerk in het dorpscentrum Onderdak in Biggekerke. ( zie ook de huis-aan-huis-folder en het Kerkblad van mei/juni )\

 

*Dauwtrappen op de fiets met Hemelvaartsdag: info in het kerkblad

 

* Pastoraal meldpunt: Henny van Os, telefoon 06-40950112, email:

 

*Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 27-10-2019 om 16.30 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.