PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 september 2019 Zondag 8 september 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 september 2019 om 9.30 uur.

 

ouderling van dienst​         Jacco Saaman​

diaken van dienst​         Jopie Dingemanse-Hengst​

kerkrentmeester/collectant     Ad Koppejan​

organist​                      René Molenaar​

voorganger​                      ds. mevr. S.M. Dekker ( St. Laurens )

leiding nevendienst                 Piet de Nooijer

koster                                      Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie                     Ad Stroo  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 1: 1 en 2

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied –   Lied 305

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Samuel 16: 1 - 13

Lied –Lied 46: 1 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lukas 14: 25 - 33

Lied – 324

 

Verkondiging

 

Orgelspel

Lied – 315

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. JOP/Jeugdwerk. (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

​-kinderen komen tijdens de collecte terug in de kerk

 

Slotlied – 978

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Amen ( 3 keer )

 

Orgelspel

 

.

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Louwerse-Bierma, David Koddelaan 40 . Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Volgende week zondag, 15 september, gaat ds. Gerrit Ruitenburg weervoor in deze kerk, aanvang 9.30 uur. Vanmiddag is er weer de jaarlijkse hagenpreek, georganiseerd door de ZLTO. Plaats: Bergweg 1 in Biggekerke. Aanvang 14.30 uur. Voorganger is Frans van der Heijde, muzikale medewerking wordt verleend door Willy Gideonse, Cora Roelse en Natasja Francke. Bij slecht weer in een loods daar.

 

*Het is de laatste week “Open kerk” op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Speciaal voor onze gasten gelegenheid om onze kerk eens goed te bekijken aan de binnenkant! Geeft u het even door aan uw gasten? 

 

Toelichting collecte( JOP): De collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse kerk. Op vele plaatsen wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd, een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor jong en oud, maar speciaal gericht op de gezinnen. Samen aan de slag met een Bijbelverhaal, samen zingen, bidden en eten met elkaar. JOP steunt deze activiteit onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. We bevelen deze collecte van harte bij u aan !!

 

*Op donderdag 19 september is er om 20.00 uur in de Odulphuskerk van Meliskerke een informatieavond over de te spelen musical “Brokstukken”. Het verhaal gaat over het gezin van koning David na diens overlijden in een eigentijdse bewerking. Inlichtingen bij Jan Sipma

 

*Startweekend 2019

Zondag 15 september a.s. is er zowel in Biggekerke/Meliskerke, als in Koudekerke en Zoutelande de jaarlijkse startzondag. Om de verbinding tussen de gemeenten te bevorderen wordt er dit jaar een bijzondere activiteit georganiseerd op zaterdag 14 september in en rond de Catharinakerk: startzaterdag! Het programma voor de die dag:

16.30 uur: leuke en spannende film voor de kinderen in de kerkzaal; inloop vanaf 16.15 uur.

18.00 – 20.00 uur: gezamenlijke maaltijd. U wordt verwelkomd tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Voor de maaltijd vragen we u ook zelf iets mee te nemen, bij voorkeur iets te eten ( drinken, in welke vorm ook, is eventueel voorradig ). U kunt denken aan belegde broodjes, pan soep, hartige taart, salade, rauwkost, gehaktballetjes in pindasaus, stokbrood, fles wijn, pak sap, e.d.  U weet zelf ook wel wat lekkers te bedenken.

Het landelijk thema van het startweekend luidt: “Een goed verhaal”. In het licht van dit thema vragen we u zèlf een goed verhaal te schrijven van maximaal acht minuten. Het verhaal mag komisch zijn, ontroerend, hilarisch, fictie of non-fictie,  maar in elk geval “een goed verhaal”. Uw verhaal moet wel vóór 31 augustus per e-mail zijn aangeleverd via  Het organiserend comité beoordeelt de inzendingen en nodigt de “winnaar” uit om zijn of haar verhaal tijdens de maaltijd “als tussengerecht” op te dienen. U bent allen van harte welkom!! En u hoeft zich voor deze zaterdag niet vooraf aan te melden. 

 

*Walcheren fietst voor Pakistan op zaterdag 14 september tijdens de Open Monumentendag. Fiets mee van kerk naar kerk en steun de projecten in Pakistan. Het thema van Open Monumentendag is: Plekken van plezier. De volgende kerken doen mee en zijn die dag open: Veere, Grijpskerke, Oostkapelle, Biggekerke, Kleverskerke, Zoutelande, Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Meliskerke. Er zijn 5 verschillende routes. Deelname aan de fietstocht kost 15 euro, kinderen t/m 5 jaar gratis en van 6 t/m 12 jaar 1 euro. Onderweg krijgt u 2 consumpties en een verse wafel. De inkomsten komen ten goede aan de projecten van Zeeland voor Pakistan. Opgeven kan tot 8 september bij Jopie Dingemanse, e-mail:  of tel.: 06-29554999. Betaling vooraf.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdag 18 uur toezenden aan 

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 27-10-2019 om 16.30 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.