PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 12 mei 2019 Zondag 12 mei 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  12 mei 2019, vierde zondag van Pasen, zondag Jubilate, om 9.30 uur

Leon v.d. Broeke heeft zich helaas ziek gemeld. We zijn erg blij, dat ds. B. de Haan uit Nieuw- en St. Joosland bereid is gevonden om op zo’n korte termijn Leon te vervangen.    

 

ouderling van dienst        Jacco Saaman

diaken van dienst        Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant    Matty Jesmiatka-Koppejan

organist        René Molenaar

voorganger        Ds. B. de Haan

leiding nevendienst        Simone Overgaauw-Ringeling

koster                                     Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie                    Bram Bliek

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Vg: 640c Allen: Lied 66:1 en 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed  gevolgd door Lied 66:3 en afgesloten door Vg met nogmaals de antifoon 640c -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e I= vg. solo,  II= allen

 

Glorialied  –Lied 643: 5,7,8 en 9


Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren


Lezing uit het Eerste Testament –Ezechiël 34: 1-4, 11-16, 23-24

 

Lied – 23b: 1, 2 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament –Johannes 10: 3b-5, 11-21, 27-30

 

Lied – 653: 1, 6 en 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied –756: 1, 2, 4, 7 en 8

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. JOP- jeugdwerk

2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – 652

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Janse-Kleinepier, Borné 2.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend, soms zijn ze nooit in een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken zijn die samenwerken om de kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over de invulling van school- en kerkvieringen, ondersteunt kerken bij het godsdienstonderwijs en denkt mee over de identiteit van de school. JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via een besloten facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen rond samenwerken delen.

 

* Volgende week zondag , 19 mei, zijn er drie diensten. Om 9.30 uur gaat ds. R.v.d.Zwan uit Amersfoort voor in deze kerk. In de Odulphuskerk in Meliskerke is er een Thomasviering, waarin ds. N. Vlaming voorgaat. Deze dienst is voorbereid met een groep gemeenteleden en begint om 10.00 uur. Voor een uitgebreide toelichting: het kerkblad van april/mei. Beide diensten zijn gezamenlijke diensten. ’s Middags om 14.30 uur is er een dienst, speciaal voor mensen met een beperking. Iedereen is van harte welkom in deze bijzondere dienst. Frans v.d. Heijde gaat voor in een dienst die voor een gedeelte in het dialect is. Muzikale medewerking wordt verleend door Eddy v.d.Akker. Het thema is: “Oezô hroôt en sterk…!?” Na afloop van de dienst is er koffie, thee of fris.

 

Pastoraal meldpunt: Henny van Os: telefoon 06-40950112  email:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 27-10-2019 om 16.30 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.