PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 21 april 2019 - Pasen Zondag 21 april 2019 - Pasen

 

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Paasmorgen, 21 april,

9.00 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan

organist Perry Boogaard

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

koster Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie Lian Adriaanse-Krijger

trompettist Cora Roelse-Boogaard

 

10.30 uur

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde

diaken van dienst Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant Aart Walraven

organist Perry Boogaard

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

koster Wim de Visser

beeldpresentatie Ad Stroo

leiding nevendienst Dina Hengst

trompettisten Anne Stroo en Alwin Kleinepier

 

Muziek / Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

In de dienst die om 9.00 uur begint wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen en op de standaard geplaatst

 

diaken Licht van Christus

allen De Heer is waarlijk opgestaan

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 139:1, 6

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed, gevolgd door LB 139:11 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – LB 624

 

In de dienst die om 10.30 uur is er nevendienst. In de dienst die om 9 uur begint vervalt het moment met de kinderen.

 

Voordat de kinderen, met een lichtje, naar de nevendienst gaan …

kijken we naar een filmpje: ‘Stef en Julia’ …

en zingen we het projectlied ‘Wij bidden om een nieuw begin’ …

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 51:9-11

 

Lied – LB 118:9, 10

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 20:1-18

 

Lied – LB 628

 

Verkondiging

 

Muziek / Orgelspel

 

Lied – LB 629

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Kerk in Actie / zending (toegelicht in zondagbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 634

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw G. van der Hoeven-Veldhuyzen van Zanten, De Bellink 10.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* In de dienst die om 10.30 uur begint is er nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

 

* Volgende week zondag, 28 april, gaat voor ds. Gerrit Ruitenburg. Na de dienst is er het jaarlijkse gemeenteberaad.

 

* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten: Filmavond

Op zondag 28 april, 19.00 uur, wordt er weer een bijzondere film gedraaid in de Klimop te Koudekerke. Om uiteenlopende redenen vertellen we u nog niet welke film. Maar boeien zal de film zeker, en wellicht ook uitnodigen tot gesprek: na de film, onder het genot van een hapje en een drankje. U allen bent van harte welkom!

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 27-10-2019 om 16.30 uur
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.